Col·laboracions

L’eHealth Center és una organització integrada en la societat que treballa amb agents innovadors del sector sanitari, tant del món local com de l’internacional. La feina conjunta amb empreses i entitats del sector facilita que la nostra recerca estigui profundament connectada amb les necessitats de la societat.