COMTELMO. Análisis de la comprensión lingüística en niños de infantil y primaria con dificultades del lenguaje mediante el registro de movimientos oculares

Disciplina: Ciències de la salut

IP: Andreu Barrachina, Llorenç

Grup de recerca: GRECIL - Grup de Recerca en Cognició i Llenguatge

Estat del projecte: Tancat

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad - España

Dates: 2014-2017

Objectius: El projecte té com a objectiu estudiar la manera com els nens amb i sense trastorn específic del llenguatge (TEL) comprenen les oracions en llenguatge oral en temps real. El projecte es basa en l’ús de la tècnica de registre de moviments oculars (eye-tracking) sobre tasques que incideixen en la comprensió dels aspectes lèxics i morfosintàctics de l’oració. Es durà a terme una sèrie de vuit experiments per a analitzar com i en quin moment de la comprensió oral d’oracions es produeix el processament de les diferents unitats lèxiques i les seves marques morfològiques, i també per a aprofundir en el paper de la interacció entre les seves característiques lexicosemàntiques i sintacticogramaticals.