DARWeb. Intervención psicosocial online para niños con dolor abdominal recurrente y sus familias

Disciplina: Ciències de la salut

IP: Nieto Luna, Rubén

Grup de recerca: eHealth Lab

Estat del projecte: Cerrado

Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad - España

Dates: 2014-2016

Objectius: El dolor crònic i recurrent és un problema molt rellevant per a la nostra societat i el seu tractament comporta un repte. Això és així al llarg del cicle vital i provoca un gran impacte econòmic, social i personal. En els nens, objecte de la nostra proposta, un dels problemes de dolor més freqüents és el dolor abdominal recurrent (DAR). Aquest dolor pot arribar a afectar un 12% de la població infantil i incideix en les activitats de la vida diària dels menors i els seus familiars. El DAR s’associa a altres problemes de salut i es pot relacionar amb problemes en l’edat adulta.

El sistema actual no disposa d’un tractament efectiu per a aquests nens i les seves famílies i és per això que proposem la nostra intervenció en línia, DARWeb, per a les persones en aquesta situació. DARWeb aporta una solució innovadora ja que ofereix una intervenció a distància, utilitzant les TIC per a facilitar-hi l’accés. I és també innovadora perquè l’objectiu del programa es dirigeix a la prevenció secundària, quan la majoria de tractaments actuals disponibles per als problemes de dolor se centren a reduir l’impacte quan els problemes de dolor ja són greus.

En efecte, l’objectiu és facilitar informació i ensenyar estratègies als nens i als seus pares que els puguin ajudar a afrontar el dolor i aconseguir que aquest tingui un menor impacte en les seves vides a curt, mitjà i llarg termini.