Recerca i doctorat

L'avaluació sistèmica de les competències transversals mitjançant un transfoli electrònic

Descripció

El projecte busca facilitar el procés d'avaluació dels estudiants estalviant desplaçaments i reduint costos i esforços. Es pretén crear un ambient tecnològic integrat totalment virtual operat des d'unes sales coordinades de vigilància per càmera de vídeo i identificació biomètrica continuada.

Objectius

1. Estructurar de manera progressiva i interrelacionada les competències transversals de les diferents titulacions i organitzar de manera coherent per als estudiants els nivells d'assoliments d'aquestes competències a partir dels mapes ja elaborats (MAPA D'ASSOLIMENTS).
2. Elaborar l'aplicació tecnològica necessària, suficientment operativa i versàtil, per allotjar un e-portfoli transversal en base al treballs fets anteriorment, en concret, amb software lliure  (PLATAFORMA e-TRANSFOLI).
3. Plantejar el rol que ha de desenvolupar el professorat docent col•laborador (tant tutors com consultors) i el professorat propi en aquesta proposta d'innovació i planificar la seva formació específica en el marc d'escenaris de formació diversificats (ROL PROFESSORAT).
4. Establir una estratègia general de coordinació dels distints objectius específics anomenats amb anterioritat per al correcte funcionament de l'e-transfoli pilot a les titulacions del grau de Psicologia i de postgrau del Màster universitari en Educació i TIC dels estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC (ESTRATÈGIA GENERAL).
5. Implementar, mitjançant una prova pilot, un e-portfoli com a estratègia d'avaluació de l'assoliment de les competències transversals dels estudiants, que es desenvoluparà en el marc de la titulació del Màster universitari en Educació i TIC (Prova PILOT).
6. Avaluar la prova pilot amb l'objectiu de valorar-ne l'aportació acadèmica i les qüestions relacionades amb el seu procés de disseny, desenvolupament i implementació, així com aportar les recomanacions de millora i els suggeriments que es considerin d'interès per a posteriors implementacions (Valoració de TRANSFERÈNCIA).

Responsable: Elena Barberà

Participants: Elena Barberà, Lourdes Guàrdia, Montse Vall-llovera, Elena Rojo De Martín, Marcelo Maina, Pedro Fernández-Michels, Xavier Mas

Any: 2009