Projectes històrics

Projecte Internet Catalunya (PIC)

El Projecte Internet Catalunya va ser un programa d'investigació interdisciplinari sobre la societat de la informació a Catalunya dut a terme per a investigadors de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la col·laboració de diferents entitats i persones en les tasques d'enquesta i documentació.

Es tracta d'un projecte d'investigació bàsica sense cap tipus d'implicació comercial o recomanacions de política. Els resultats de la investigació són públics i difosos per Internet, per mitjà del portal de la UOC, a més de ser publicats pels canals habituals mitjançant llibres, articles en revistes científiques i ponències en congressos acadèmics i seminaris professionals.

El Projecte Internet Catalunya va començar el setembre del 2001 i es va acabar el juliol del 2007. Ha tingut el finançament i el suport institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya per mitjà de diversos dels seus departaments. Va rebre l'impuls personal dels tres presidents del Govern de la Generalitat de Catalunya durant aquell període: els molt honorables Jordi Pujol, Pasqual Maragall i José Montilla.

El Projecte Internet Espanya (PIE) va ser un projecte d'investigació patrocinat per Fundación Telefónica, a càrrec d'un equip investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) format per Carles Sigalés, Josep Mª Mominó, Julio Meneses i Toni Badia. El Proyecto Internet España (PIE) va estudiar a gran escala sobre els processos d'integració de les TIC en les escoles i instituts espanyols amb una doble finalitat: obtenir una informació amplia i rellevant sobre la situació actual d'aquests processos, identificar tendències que permetin anticipar escenaris de futur i el desenvolupament de polítiques per a una adequada integració de les TIC amb finalitats educatives.