La UOC coordinarà ACT, un nou projecte internacional sobre igualtat de gènere

La iniciativa pretén millorar el coneixement en matèria de gènere i la implantació de plans d'igualtat en l'àmbit de la investigació i la innovació a Europa

ACT (Comunitats de Pràctica per a impulsar la igualtat de gènere i el canvi institucional en l’àmbit de la innovació i la recerca europees) és un projecte finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020. El seu objectiu és promoure la igualtat de gènere en centres d’investigació i en entitats que financen la investigació, reforçant les infraestructures existents per a l’intercanvi de coneixement entre organitzacions i l’aprenentatge mutu.

El projecte té un pressupost total de tres milions d’euros i serà coordinat per l’investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Jörg Müller, amb la participació de disset institucions de diferents països europeus, a més de l’Argentina. Les activitats es desenvoluparan al llarg de tres anys i començaran en una reunió de llançament a Barcelona, els dies 17 i 18 de maig de 2018.


Objectius, activitats i impactes esperats

ACT pretén millorar el coneixement i l’intercanvi d’experiències en matèria d’igualtat de gènere mitjançant la creació de Comunitats de Pràctica en centres d’investigació i innovació i en entitats finançadores de l’Espai Europeu d’Investigació. L’objectiu és tractar les desigualtats de gènere existents en tres àmbits: la gestió de persones, el lideratge i els processos de pressa de decisions, i els continguts de la investigació i innovació, incloent el contingut dels plans d’estudis en l’educació superior.

En l’última dècada hi ha hagut avenços importants en aquests àmbits en la Unió Europea, però les experiències i les pràctiques resultants estan disperses. ACT facilitarà la col·laboració entre organitzacions i promourà el canvi institucional en igualtat de gènere mitjançant la creació d’una xarxa de set Comunitats de Pràctica. El projecte proporcionarà eines i serveis de suport a aquestes comunitats, com ara la creació d’una plataforma on-line per a l’intercanvi de coneixement; una metodologia per al seguiment i avaluació de mesures i plans d’igualtat; materials i recursos audiovisuals sobre necessitats comunes i bones pràctiques; formació en mètodes participatius; o trobades i conferències presencials i on-line. El disseny d’aquestes eines tindrà en compte la diversitat existent entre les institucions i entre els països participants.

Els impactes esperats inclouen:

  1. Millora de l’aprenentatge transnacional sobre coneixements i pràctiques per a la igualtat de gènere en investigació i innovació, per tal de facilitar que la comunitat científica estigui més ben preparada per evitar els biaixos de gènere.
     
  2. Millora de la comprensió sobre la influència de les qüestions de gènere en la qualitat dels processos d’investigació i en la generació de coneixement.
     
  3. Millora dels estàndards existents per avaluar l’excel·lència en les organitzacions,  que incorporin la igualtat de gènere com a criteri d’èxit.
     
  4. Adopció més sistemàtica i sistèmica de pràctiques i eines per a la implantació efectiva de plans d’igualtat.


El Consorci

El Consorci ACT està format per disset organitzacions de deu països europeus, a més de l’Argentina: Universitat Oberta de Catalunya (Espanya), Portia (Regne Unit), NOTUS (Espanya), Joanneum Research Forschungsgesellschaft MBH (Àustria), Advance HE (abans Equality Challenge Unit) (Regne Unit), Loughborough University (Regne Unit), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Argentina); Technische Universität Berlin (Alemanya), Karolinska Institutet (Suècia), Science Foundation Ireland (Irlanda), Umweltbundesamt (Alemanya), Deutsches Elektronen-Synchroton (Alemanya), Centre National de la Recherche Scientifique (France), Centre de Regulació Genòmica (Espanya), Uniwersytet Jagiellonski (Polònia), ZRC SAZU (Eslovènia) i Haskoli Islands (Islàndia).

ACT crearà una plataforma on-line per a Comunitats de Pràctica basada en el portal GenPORT (http://www.genderportal.eu/). GenPORT és un portal comunitari a Internet destinat a compartir recursos sobre gènere i ciència. Al llarg del projecte ACT, GenPORT es transformarà en GenPORT+, una plataforma d’informació sobre igualtat de gènere que permetrà l’intercanvi de coneixement i experiències de Comunitats de Pràctica de tota Europa.