Deixar de posar notes del 0 al 10 no hauria de ser el centre del debat educatiu

  Foto: Tra Nguyen / Unsplash (CC)

Foto: Tra Nguyen / Unsplash (CC)

L'important no és qualificar amb una xifra o nomenclatura a un estudiant sinó que se li faci una avaluació continuada

Una de les principals novetats del nou curs a Catalunya és la substitució a l’ESO de les notes del 0 a 10 per nomenclatures: assoliment excel·lent (AE), assoliment notable (AN), assoliment satisfactori (AS) i no assoliment (NA).

El Departament d’Ensenyament afirma que la nova mesura dona continuïtat a l’avaluació de primària, que el curs 2016-2017 ja va eliminar les notes de 0 a 10. Alhora defensa que situa l’alumne com a protagonista de l’aprenentatge i l’acompanya perquè millori en el seu procés educatiu. Però, és suficient aquesta mesura?

«Establir el grau d’assoliment de competències bàsiques a secundària i assimilar-lo al de primària és una bona notícia, tot i que és només un element més en el conjunt del debat educatiu», matisen la subdirectora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, Nati Cabrera, i la professora dels mateixos estudis Anna Espasa. «Què vol dir tenir un 3, un 4,7 o un 8,2? Quin missatge s’envia a l’estudiant? En què l’ajuda aquesta informació? Sap realment l’alumne per què el seu treball ha obtingut aquesta nota?» Són algunes de les preguntes –segons les professores‒ que s’hauria de qüestionar el sistema educatiu. «A partir de les respostes s’entendrà per què s’ha d’anar molt més enllà de qualificar», afegeixen.

En aquest sentit tant Cabrera com Espasa expliquen que la mesura no ha de ser el «centre del debat educatiu». «El que hauria de ser rellevant és el recorregut de l’estudiant, l’evolució que experimenta des de l’inici del procés d’aprenentatge i el desenvolupament de competències que n’obté», matisen. «La clau d’aquest trajecte és l’avaluació contínua i formativa com a resultat d’una formació al llarg de la vida, en la qual l’estudiant és part activa de l’aprenentatge», afegeixen.


Més esforços per a ajudar l’estudiant

Les dues professores insisteixen que cada cop és «més crític» orientar esforços per a ajudar l’estudiant en el procés d’ensenyament i aprenentatge i donar-li un retorn pedagògic o feedback de «manera continuada» que l’ajudi a millorar (no només en tres avaluacions). «El focus ha de ser sempre la formació integral de l’estudiant i promoure un aprenentatge que permeti avançar de manera consolidada, segura i acompanyada. I és precisament aquesta la informació que s’ha de proporcionar a l’estudiant: com està avançant i què pot fer, què pot fer diferent o millor per a continuar avançant», expliquen. «Per això no hauria de ser remarcable si es qualifica amb una xifra o amb nomenclatura, sinó el procés de desenvolupament de competències que experimenta l’estudiant».

 

Experts UOC

Foto de la professora Nati Cabrera Lanzo

Nati Cabrera Lanzo

Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Subdirectora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. Directora del màster d'Avaluació i Gestió de la Qualitat de l'Educació Superior

Expert/a en: Avaluació de la qualitat educativa, e-assessment, polítiques, direcció i organització de l'aprenentatge virtual (e-learning).

Àmbit de coneixement: Didàctica i organització educativa.

Veure fitxa
Foto de la professora Anna Espasa Roca

Anna Espasa Roca

Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Directora del programa de Psicopedagogia

Expert/a en: Avaluació dels aprenentatges i feedback formatiu en diferents entorns educatius (àmbit universitari i escolar).

Àmbit de coneixement: Psicologia de l'educació.

Veure fitxa