La UOC duu a terme un pla pilot per avaluar les competències que adquireixen els estudiants

  Foto: Cèlia Atset / UOC

Foto: Cèlia Atset / UOC

La prova es començarà a fer en tres estudis i, si la valoració és positiva, s'estendrà a la resta de l'oferta formativa

Una part de l’oferta formativa dels Estudis d’Economia i Empresa, dels de Psicologia i Ciències de l’Educació i dels de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC es dissenyarà i s’avaluarà íntegrament per competències a partir d’aquest curs. La iniciativa forma part d’un projecte pilot que, de moment, només se centra en un programa de cadascun d’aquests tres estudis però que, si els resultats són positius, s’estendrà progressivament a la resta en cursos següents.

El projecte consisteix a fer un disseny per competències de les assignatures d’un màster o postgrau d’aquests tres estudis. En el cas dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació es fa en el postgrau Avaluar per Aprendre, en els d’Economia i Empresa en el màster de MBA i en els d’Informació i Comunicació en el màster d’Estratègia i Creativitat en Publicitat.

Posteriorment es fixen les competències que ha d’assolir l’estudiant en cada una de les matèries i els criteris per a avaluar-les. El tercer pas és generar uns gràfics en què l’universitari anirà veient el nivell d’assoliment d’aquestes competències. En el grau de Comunicació, per exemple, s’avaluaran competències com la cerca avançada d’informació, la capacitat de parlar en públic o la de síntesi.

«L’estudiant, a més de la nota de l’assignatura, veurà quines competències transversals i específiques treballa en la matèria i com les va millorant, o no, a mesura que avança el curs», detalla Lluís Pastor, director de l’eLearn Center de la UOC, que és qui lidera el projecte. «Dissenyar l’oferta per competències i avaluar-les serveix per a aprofundir en el model en què se situa l’estudiant en el centre del sistema educatiu. L’assignatura, doncs, deixa de ser només una matèria», afegeix Pastor.


Desplegament progressiu

Tot i que ja hi ha universitats que van desplegant progressivament a les aules el treball per competències, són molt poques les que han incorporat l’avaluació de l’assoliment de competències, com la Universitat Deakin (Melbourne, Austràlia) o la Universitat de Tecnologia de Delft (Països Baixos). «No tenim coneixement, però, que cap tingui tot el sistema implantat», especifica el director de l’eLearn Center.

La prova pilot de la UOC es durà a terme durant el primer semestre; el segon se’n farà una avaluació i, si és positiva, a partir del curs 2019-2020 s’aplicarà a nous estudis.

 

#expertsUOC

Foto del professor Lluís Pastor Pérez

Lluís Pastor Pérez

Expert/a en: Retòrica i comunicació, comunicació no verbal, metàfores i narratives, participació i mitjans de comunicació, mitjans de comunicació i aprenentatge.

Àmbit de coneixement: Comunicació i periodisme.

Veure fitxa