La bretxa econòmica també incideix en el consum de pantalles dels més petits

  La bretxa econòmica també incideix en el consum de pantalles dels més petits

Foto: Unsplash/McKaela Lee

06/05/2020
Redacció
Indica un estudi amb una mostra de 792 nens i nenes de primària, d'entre 5 i 9 anys, de tres ciutats espanyoles

La presència i la varietat de dispositius mòbils a les llars espanyoles, amb independència de context social i econòmic, és una realitat normalitzada des de fa anys. Diversos estudis se centren en la mediació parental en el consum infantil de pantalles intel·ligents, tot i que hi ha una manca d'evidència científica sobre com el nivell de formació i el perfil professional de les mares i dels pares incideixen en les maneres de consum mediàtic digital dels menors.

Un estudi elaborat per Mònika Jiménez i Pilar Medina, investigadores del Departament de Comunicació de la UPF, i de Mireia Montaña, investigadora en els Estudis de Ciències de la Informació de la UOC, analitza la influència del nivell socioeducatiu de les famílies en el consum de pantalles intel·ligents. Aquest treball s'ha publicat a l'edició avançada en línia de la revista Comunicar del 15 d'abril i els resultats s'han obtingut en el marc de el projecte MediaCorp "Representació mediàtica de la imatge corporal no saludable. Desenvolupament d'una eina de prevenció en nens i nenes de 5 a 8 anys: El meu cos m'agrada", finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat R + D.

"Aquest estudi ha permès obtenir dades sobre el paper dels pares i les mares en aspectes com el paper que desenvolupen en la construcció de la imatge corporal dels nens i nenes, o quina és la seva implicació en les pautes de consum mediàtic de nens i nenes ", indica Mònika Jiménez, coautora de l'estudi, amb Pilar Medina, co-investigadora principal de MediaCorp.

La investigació publicada a Comunicar aprofundeix en el nivell d'estudis de mares i pares , així com en la seva categoria professional. Per a això s'utilitza una metodologia quantitativa a partir d'una mostra de 792 nens (363) i nenes (429) de primària, d'entre 5 i 9 anys, de tres ciutats espanyoles, 196 alumnes de Barcelona, 320 de Madrid i 276 de Sevilla. S'analitza el consum de televisió, telèfons mòbils, tauletes, ordinadors i videojocs.

Els resultats assenyalen que, a menor nivell d'estudis i menor categoria professional de la mare, major és el consum de continguts a través de dispositius mòbils per part dels menors."No ens agradaria criminalitzar les mares amb poc recursos econòmics però els resultats posen de manifest que la bretxa econòmica també incideix en el consum de pantalles dels més petits", ha manifestat Pilar Medina, coautora de la recerca. L'estudi demostra la importància de considerar el nivell educatiu i professional de les mares i dels pares com a oportunitat per entendre millor el consum de pantalles intel·ligents i per dissenyar estratègies familiars que fomentin el pensament crític i l'educació mediàtica digital.

 

Article de referència:

Mònika Jiménez-Morales, Mireia Muntaña, Pilar Medina-Bravo (2020), "Uso infantil de dispositivos móviles: Influencia del nivel socioeducativo materno", Comunicar, edició avançada en línia del 15 d'abril, DOI: https: / /doi.org/10.3916/C64-2020-02

 

Sobre UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi mitjançant l'estudi de la interacció de les TIC amb l'activitat humana, amb un focus específic en l'ensenyament en línia i la salut digital. Els més de 400 investigadors i 48 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i tres centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l'eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Per a més informació: research.uoc.edu.

#expertsUOC

Foto de la professora Mireia Montaña Blasco

Mireia Montaña Blasco

Expert/a en: Publicitat tradicional i publicitat digital, mitjans de comunicació, planificació de mitjans publicitaris, internet i xarxes socials, estratègia, segmentació per públics objectius, comportament del consumidor, els joves adults com a target publicitari.

Àmbit de coneixement: Comunicació tradicional i digital, publicitat i mitjans de comunicació.

Veure fitxa