La revista "ETHE", coeditada per la UOC, entre les més ben posicionades en tots els índexs de referència

  Logo de la revista

Foto: ETHE Journal

20/07/2020
Goretti Brunet

La revista científica International Journal of Educational Technology in Higher Education (ETHE), coeditada per la UOC, ha assolit una classificació excel·lent en els últims resultats publicats pels principals índexs internacionals. Aquesta publicació, que analitza les darreres novetats pel que fa a l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'ensenyament superior, es troba en el primer quartil (Q1) en tots els rànquings de referència i se situa entre les revistes més ben posicionades de recerca a escala internacional en els seus àmbits d'estudi.

Sense anar més lluny, el Journal Citations Reports (JCR), base de dades de referència entre les publicacions científiques internacionals, posiciona ETHE com la primera revista d'educació i tecnologia d'accés obert. A més, en tan sols un any, la revista ha passat d'ocupar la posició 75 a situar-se en la 27 (d'un total de 263) dins del rànquing de publicacions en l'àmbit general de l'educació.

D'altra banda, ETHE també ha millorat sensiblement els seus resultats pel que fa al factor d'impacte (Journal Impact Factor, JIF), un indicador basat en les citacions rebudes que permet posar la revista en relació amb les publicacions de la mateixa disciplina per avaluar-ne la repercussió. En aquest sentit, ETHE ha passat d'obtenir un factor d'impacte d'1,922 el 2018 (dins del segon quartil) a assolir un 3,080 (en el primer quartil) el 2019.

A més del Journal Citations Report, els altres indicadors de referència, el CiteScore i el SCImago Journal Rank (SJR), també posicionen ETHE entre les millors revistes a escala internacional en els seus àmbits d'estudi. Al CiteScore de Scopus, la revista ha obtingut un 5,6 aquest 2019 i s'ha situat al primer quartil de les dues categories en què apareix: educació i ciències de la computació. Pel que fa al SCImago Journal Rank, en què obté una puntuació d'1,07, la publicació s'inclou entre les més ben posicionades en la categoria d'aprenentatge en línia, creada recentment, a més dels dos àmbits esmentats. D'altra banda, ETHE ha millorat recentment el seu índex H a Google Scholar Citations, passant de 24 a 33.

"Per a una revista científica, tenir aquests bons resultats en els principals índexs suposa la màxima visibilitat en el món acadèmic, fet que afavoreix la recepció de més articles i la publicació dels continguts de màxima qualitat", apunta Josep Maria Duart, coeditor de la revista i catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

A banda del bon posicionament en els rànquings tradicionals, la revista ETHE destaca també per tenir molt bones mètriques alternatives, com ara mencions i descàrregues en xarxes socials o publicacions d'articles en diaris generalistes i blogs, entre altres indicadors. "Seguint la Declaració de San Francisco (DORA), creiem que és cabdal apostar per la priorització de continguts de qualitat per sobre de les mètriques tradicionals, basades en el nombre de citacions en revistes científiques", afegeix Josep Maria Duart.

L'any passat l'equip editorial de la publicació va rebre gairebé 800 articles procedents de més de 90 països, de manera que va aconseguir publicar treballs dels cinc continents. Aquest any, el nombre de publicacions rebudes continua creixent i durant la primera meitat de l'any s'han rebut 470 articles aproximadament. Es tracta dels millors resultats en els setze anys d'història d'aquesta revista, coeditada actualment per quatre universitats: la Universitat dels Andes (Colòmbia), la Universitat de la Ciutat de Dublín (Irlanda), la Universitat Vytautas Magnus de Kaunas (Lituània) i la Universitat Oberta de Catalunya.

 

infografia

Documentació generada