Comitè d'Empresa

La participació dels treballadors en l'empresa és un dret laboral bàsic i s'articula per mitjà del Comitè d'Empresa, que és un òrgan de representació col·legiada dels interessos dels treballadors.