Llocs de treball i taules retributives

En aquest espai trobareu la relació de llocs de treball (fixos i temporals) a la Universitat Oberta de Catalunya i les taules retributives dins del conveni col·lectiu de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.