Lliçó inaugural 2014-2015

Lliçons que hem après de la crisi, per Jordi Galí

Jordi Galí Garreta