Lliçó inaugural 2018-2019

La imatge com a forma de coneixement, per Cristina de Middel

Jordi Sánchez-Navarro

Jordi Sánchez-Navarro, Director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC