Properes convocatòries d'accés

L'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya ofereix una programació semestral d'activitats. Les activitats poden ser tallers (workshops) o seminaris, orientats als doctorands/es i al personal investigador de la Universitat, i actes de defensa de tesi o de divulgació, que són oberts a tothom que hi pugui estar interessat.


Calendari de sol·licitud d'admissió als programes de doctorat 2018/19:

1 de desembre de 2017: Inici de la convocatòria de beques i accés als tres programes de doctorat.

11 de febrer de 2018:  Finalització del termini per el tancament de la convocatòria d'accés.

15 de maig de 2018 : Resolució dels candidats/es que han obtingut una beca UOC.

1 de juny de 2018: Resolució dels candidats/es admesos als programes