• Compartir
 • Escoltar
 • Imprimir

Convencions formals
Escriptura dels numerals

Numerals escrits amb lletres

 • Les quantitats formades per tres mots, com a màxim.

  A la trobada presencial hi van assistir més de dos-cents cinquanta estudiants.

 • L'edat de les persones, els animals i les coses, i la durada d'aquestes darreres.

  Els nens de quatre anys. Un edifici de cinquanta anys.

 • El nom de les dècades, les quals han d'anar en singular i no en plural.

  Els anys vint.

 • Les quantitats aproximades.

  El mes de setembre es van connectar al Campus més de cinc-cents estudiants.

  És incorrecte escriure correlacions de quantitats incompletes. A més, si és possible, aquests intervals s'han d'escriure amb lletres, ja que es tracta de quantitats aproximades:

  Hi van assistir de tres mil a quatre mil persones [i no pas Hi van assistir de 3 a 4.000 persones ni Hi van assistir de tres a quatre mil persones].

 • Els mots milió, bilió, trilió i quadrilió en les quantitats rodones.

  Tenien un pressupost de dos milions d'euros [però: Tenien un pressupost d'1.265.250 euros].

  Cal recordar que els numerals milió, bilió, trilió i quadrilió s'enllacen amb el substantiu que determinen mitjançant la preposició de.

 • El tant per cent i el tant per mil quan l'operació s'escriu amb lletres.

  El sis per cent dels habitants [però: El 6% dels habitants].

 

+ Torna al començament

Numerals escrits amb xifres

 • Les quantitats formades per més de tres mots.

  Al magatzem hi ha un estoc de 3.897 llibres.

 • El nom dels anys, els quals han d'anar sense el punt dels milers.

  S'ha tancat el pressupost de l'any 2004 [i no pas 2.004].

 • L'ús de l'apòstrof per a abreujar l'any és incorrecte en català.

  Campus Virtual 96 [i no pas Campus Virtual '96].

 • Les xifres estadístiques, especialment les que hi ha a les taules i als gràfics.

  L'any passat van recaptar 3 milions d'euros i enguany n'han recaptat 6,5 milions.

 • Els nombres seguits del nom o del símbol d'una unitat física o monetària.

  Vaig rebre 800 euros.
  Vaig rebre 3.000 €.
  Pesava 50 kg.
  Hi ha una distància de 18 m.

 • Els nombres que es fan servir en les enumeracions d'objectes, ingredients, etc.

  5 llapis
  20 bolígrafs
  12 gomes
  ...

 • Els ordinals abreujats.

  1r. (primer)
  2n. (segon)
  4t. (quart)
  5es. (cinquenes)
  53è. (cinquanta-tresè)
  ...

 

+ Torna al començament