Ramon Galindo Caldés

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política

Expert/a en: Dret local, organització inframunicipal i organització de la recerca.

Grup de recerca: GADE / Recerca als estudis.

Articles relacionats