Personal de gestió

El personal de gestió dels estudis està format per l'Administradora dels estudis, l'editora de contingut, els mànagers de programa i els tècnics de gestió de programes, cadascun d'ells/es amb diferents funcions que vetllen per al bon funcionament dels Estudis així com dels diferents programes, i dels seus docents.

Estudis d'Economia i Empresa