Personal de gestió

El personal de gestió dels estudis està format per la tècnica de direcció, les mànagers de programa i els tècnics de gestió acadèmica, cadascun d'ells/es amb diferents funcions que vetllen per al bon funcionament dels Estudis així com dels diferents programes, i dels seus docents.