Missió i equip

Els Estudis d’Economia i Empresa de la UOC treballen per esdevenir el referent en línia, local i global, en el desenvolupament de competències de les persones al llarg de la vida perquè puguin exercir aquest rol transformador i de compromís social que necessiten els professionals d’empreses i organitzacions per a adaptar-se als nous reptes de l’entorn.

L’oferta formativa dels Estudis en constant renovació, pretén respondre a la demanda professional de l’entorn actual, mitjançant uns continguts i uns recursos metodològics que doten a l’estudiant de les competències necessàries per a desenvolupar la seva activitat en una societat basada en el coneixement.

Dins d’aquesta oferta podem distingir:

Els programes oficials de grau altament professionalitzadors en els àmbits de l’Administració i Direcció d’Empreses, l'Economia, el Màrqueting, les Relacions Laborals i l’Ocupació i el Turisme.

Els programes de postgrau ofereixen una formació especialitzada en les diferents àrees de valor de les organitzacions i la direcció igestió d'empreses i destinacions turístiques.

L’acompliment d’aquesta missió el garanteix el compromís i la il·lusió d’un equip de persones que posem al servei de l’estudiant i la societat una rigorosa activitat de recerca, docència i innovació que permet la millora continua de la nostra tasca acadèmica.

Xavier Baraza Sánchez 
Director dels Estudis d’Economia i Empresa