Com dissenyo les meves classes?

El disseny de cursos en remot requereix planificació i creativitat per dissenyar activitats en línia i convertir les tecnologies en les nostres aliades en el procés d'aprenentatge. Quines metodologies guien el disseny de les activitats d'aprenentatge? Quines estratègies i recursos poden servir-te d'ajuda?

Webinars

MOOC