Com avaluo l'estudiantat?

L'avaluació és una pràctica necessària que ens ajuda a saber si l'estudiantat està adquirint els coneixements necessaris en el seu procés d'aprenentatge. El seguiment i l'avaluació a distància generen dubtes que intentarem aclarir en aquest apartat responent a la pregunta: com puc avaluar els estudiants?

Webinars

MOOC