Contacte

Mercè Guillén
Xarxes Socials - Mitjans i Comunicació del Coneixement
Àrea de Comunicació
Av. del Tibidabo, 39-43 
08035 Barcelona 

xarxes.socials@uoc.edu