Contacte

Mercè Guillén
Xarxes Socials - Comunicació Digital
Àrea de Comunicació
Rambla del Poblenou, 154-156 
08018 Barcelona 

xarxes.socials@uoc.edu