LinkedIn

De què parlem a LinkedIn?

A LinkedIn pots promocionar i posicionar els continguts més corporatius de la teva àrea, a més de fomentar el treball en xarxa amb altres perfils especialitzats. A continuació t’oferim algunes recomanacions:

 • La pàgina corporativa és el teu espai a LinkedIn, però únicament hi pots publicar continguts: no és permès interactuar amb altres pàgines o usuaris.
   
 • La UOC, com altres universitats, disposa d’un espai propi a LinkedIn, que ajuda futurs estudiants a decidir-se gràcies als comentaris dels antics alumnes.
   
 • Comparteix continguts de tipus corporatiu: notícies d’actualitat, infografies amb xifres, entrades del blog o presentacions de Slideshare interessants per als usuaris del grup.

Si vols difondre una oferta de treball d’interès per al teu sector, la pots fer arribar a xarxes.socials@uoc.edu, que la derivarà a l’Àrea de Persones.

Actualment la UOC gestiona un únic compte oficial a LinkedIn en què periòdicament es publiquen les ofertes de feina dels diversos àmbits.

L’objectiu de crear un grup a LinkedIn és aplegar una comunitat entorn d’una iniciativa concreta.

A continuació hi ha alguns consells:

 • Tria i fes servir les paraules clau que defineixen l’activitat del grup tant en el títol com en la descripció del grup.
   
 • La imatge del grup ha de ser la corresponent a la marca o submarca a què pertany la iniciativa. En la descripció cal explicar que és una iniciativa que pertany a la UOC.
   
 • Introdueix un enllaç al web o blog. Ho pots fer en forma d’una pàgina nova que ampliï la informació que ofereixes en la descripció del grup.
   
 • Convida els experts del sector, ja que és important que formin part activa del grup.
   
 • Comunica l’existència del grup, per exemple, afegint l'URL del grup a cada seminari en línia, seminari i conferència en què participis i publica al teu perfil d’usuari que has creat un grup.
   
 • Dinamitza el grup obrint un debat acompanyat d’un enllaç a un article o apunt d’interès.
   
 • És aconsellable compartir un mínim de dos continguts de valor setmanals.
   
 • Agraeix sempre la participació i respon a qualsevol comentari que tingui lloc en el grup.
   
 • És recomanable planificar algunes accions de dinamització al llarg de l’any.

Les possibilitats de la pàgina corporativa. A la pàgina corporativa de LinkedIn pots crear pàgines interiors. Hi pots incloure informació més detallada com, per exemple, les assignatures d’un grau.

El nombre de grups. A LinkedIn pots crear, i participar-hi, un màxim de deu grups i  vint subgrups.