Grups de recerca

Urban Transformation and Global Change Laboratory

Urban Transformation and Global Change Laboratory (TURBA Lab)
Introducció

Som  un col·lectiu d’investigadors provinents de diferents camps de les ciències socials, ambientals, humanitats i urbanisme i arquitectura. Partint de la intersecció entre lo urbà i les tecnologies digitals, TURBA investiga els processos econòmics, culturals, polítics, tecnològics i ambientals així com els metabolismes, accions i fluxos que produeixen i transformen el món en que vivim. Ho fem analitzant la composició multidimensional de les transformacions socio-ambientals i socio-tecnològiques des d’una aproximació crítica que integra consistentment per una banda les dimensions  econòmica, política i ecològica, i per l’altra banda, la seva complexitat geogràfica.

Tornar a dalt
Membres
Línies de recerca

TURBA explora les geografies del capitalisme digital i les alternatives des de sota a aquell. Ens centrem en tres àrees de recerca:

·  Processos d’urbanització: explorem la urbanització del capitalisme digital, és a dir, la economia política  dels processos  de reestructuració urbana contemporanis dirigits per la transformació multi-escalar de les economies i societats digitals. Ens centrem principalment en els nous models urbans mediats per noves tecnologies i contrastem models de dalt-a-sota (p.ex. la Smart City) amb iniciatives de base (p.ex. p2p).

·  Fluxos socio-ambientals: explorem els processos de reconfiguració de la governança ambiental i la resiliència socio-ecològica en relació al canvi tecnològic i social, amb especial èmfasi a l’aigua i el menjar. Estem interessats en entendre els determinants, impactes, barreres i obertures, així com els guanyadors i perdedors, dels processos de transformació socio-ambiental liderats pel capital i/o l’administració pública així com per les iniciatives de base.

·  Co-creació: examinen els processos col·laboratius de creació de coneixement en entorns digitals i no-digitals per a un reguitzell de propòsits relacionats amb la transformació urbana i amb un focus espacial a la innovació social. Analitzem pràctiques d’educació científica a les escoles, iniciatives comunitàries en contextos informals i la participació dels ciutadans en processos formals de presa de decisió per donar coneixements crítics en les dimensions política, ecològica, social i cultural de la transmissió, aprenentatge i co-producció de coneixement.

Tornar a dalt
Projectes oberts
Tornar a dalt