Quaranta-quatre colombians estudiaran màsters a la UOC gràcies al programa de beques amb ICETEX

Foto: Inbal Marilli / Unsplash
01/02/2017
Guida Fullana

Quaranta-quatre colombians estudiaran màsters universitaris gràcies a les beques ofertes per la UOC en la convocatòria de la Comissió Nacional de Beques a l'Exterior de l'ICETEX, publicada el passat mes de novembre de 2016. Aquestes beques educatives brindaran l'oportunitat d'estudiar en una universitat europea als estudiants de Colòmbia amb millor acompliment acadèmic.

Els universitaris becats començaran a estudiar en el segon semestre del curs 2016-2017 els màsters universitaris triats, entre els quals cal destacar, per nombre de sol·licituds, el d'Educació i TIC, el de Seguretat de les TIC, el d'Enginyeria Informàtica, el de Drets Humans, Democràcia i Globalització, el de Bioinformàtica i Bioestadística, o el d'Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies. Les beques adjudicades comporten l'exempció parcial del preu de la matrícula.

Aquesta és la primera de les tres modalitats de beques que la Universitat té previst desplegar en el marc del pla d'acció per a una UOC global i social durant el període 2017-2020. A més dels programes de beques amb diferents organismes estatals com ICETEX, en els propers mesos s'obriran el programa de beques amb xarxes universitàries internacionals i també un programa especial de beques per a estudiants que estiguin en situacions socioeconòmiques especials, derivades de causes sobrevingudes o imprevistes.


Contribució al desenvolupament

Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, ha explicat que un dels objectius del conveni de la Universitat amb ICETEX és facilitar l'accés a estudiants colombians a estudis superiors d'àmbit internacional perquè puguin millorar les seves opcions professionals i millorar la seva qualitat de vida. «Després d'aquesta experiència, la idea és identificar institucions homòlogues a altres països per engegar programes similars», ha apuntat la vicerectora.

L'acord amb ICETEX ha permès duplicar el nombre d'estudiants internacionals en els màsters universitaris de la UOC respecte al període anterior, i ha aconseguit donar a conèixer l'oferta formativa de la Universitat a un públic estranger més ampli.


Perfil dels becats

En aquesta primera convocatòria amb ICETEX, les persones que han sol·licitat una beca per estudiar a la UOC tenen majoritàriament entre 26 i 35 anys, pertanyen als estrats socioeconòmics mitjà i baix, dels quals un terç treballen en el sector educatiu, un altre terç en l'administració pública, i la resta, en empreses.

Malgrat que un nombre alt d'estudiants viu a les grans ciutats com Bogotà i Medellín, els estudiants es reparteixen al llarg del territori colombià, en diferents localitats.

Les dones representen el 43% de les beques adjudicades, encara que en el cas dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, els homes becats són el 76%.

Per a Gemma Xarles, directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació, «una de les coses que crida l'atenció és que gairebé un 60% dels estudiants expressen en la seva carta de motivació que esperen millorar l'entorn social i professional en què treballen gràcies als coneixements que adquiriran a la UOC».


ICETEX

L'ICETEX és una entitat de l'Estat colombià que promou l'educació superior per mitjà de l'atorgament de crèdits educatius i beques, amb recursos propis o de tercers, a la població amb menors possibilitats econòmiques i bon rendiment acadèmic. Igualment, aquest organisme facilita l'accés a les oportunitats educatives que brinda la comunitat internacional.