La UOC, la universitat espanyola amb més sortida laboral

02/06/2017
Anna Torres
Segons l'U-Ranking de la Fundació BBVA i l'Ivie, la Universitat Oberta de Catalunya és capdavantera en l'ocupabilitat dels seus estudiants

El percentatge d'ocupabilitat dels estudiants de la UOC és del 87%, el més alt de totes les universitats espanyoles, segons constata l'U-Ranking de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (Ivie). L'informe ha dut a terme una anàlisi sobre el grau d'ocupabilitat de les universitats a partir de les dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Els resultats de la cinquena edició d'aquest rànquing s'han presentat aquest dijous a Madrid després d'analitzar 61 universitats espanyoles, 48 de públiques i 13 de privades, xifra que cobreix el 93% del sistema universitari espanyol en termes de nombre d'estudiants de grau.

El rànquing es basa en dues variables diferenciades. La primera té en compte l'indicador homogeni d'ocupabilitat (IHE), que corregeix la diferent dificultat d'ocupació en els mercats laborals de les comunitats autònomes, perquè no s'atribueixin a les universitats factors d'entorn que no controlen. La segona variable és la taxa d'afiliació, que és la que va calcular el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social l'any 2014 dels diplomats del curs 2009-2010. Per taxa d'afiliació, la UOC també es manté al capdavant, amb un 77%.

En el rànquing general, la UOC encapçala les universitats en línia. Els experts han tingut en compte tres categories per a conèixer el treball i la qualitat de les diferents universitats espanyoles: acompliment en les activitats docents, investigadores i d'innovació, i de desenvolupament tecnològic. La universitat Pompeu Fabra (amb 1,8 punts) ocupa –per tercer any consecutiu– el primer lloc del rànquing de centres amb més rendiment, seguida de la Politècnica de Catalunya (1,5), la Carlos III de Madrid (1,4), la Rovira i Virgili (1,4) i la Politècnica de València (1,4).


U-Ranking

Aquest rànquing universitari analitza els resultats docents, en recerca i en innovació i desenvolupament tecnològic de 61 universitats espanyoles. A més, en aquesta edició incorpora l'anàlisi puntual de l'ocupabilitat dels titulats, basada en les dades ofertes pel Ministeri d'Educació Cultura i Esport sobre el procés d'inserció laboral entre el 2010 i el 2014 dels titulats en la promoció 2009-2010. A partir de la taxa d'afiliació a la Seguretat Social d'aquests diplomats, l'estudi construeix un indicador homogeni d'ocupabilitat que corregeix l'efecte de les diferents taxes d'atur regionals. Segons aquest indicador, Catalunya, Aragó, Illes Balears, País Basc i Madrid obtenen resultats d'ocupabilitat superiors a la mitjana estatal i, en conjunt, les universitats privades se situen quatre punts per sobre de les públiques.

Al web d'U-Ranking es poden comparar 2.312 graus universitaris oficials de 1.007 escoles i facultats. El projecte ha estat dirigit pels professors Francisco Pérez, director de Recerca de l'Ivie, i Joaquín Aldás, professor investigador de l'Ivie –tots dos, catedràtics de la Universitat de València– en col·laboració amb Irene Zaera i Rodrigo Aragón, tècnics de recerca de l'Ivie.