L'Ajuntament de Barcelona i la UOC impulsen la participació ciutadana i les TIC mitjançant el projecte Decidim

L’Ajuntament de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya han signat un conveni per fomentar la recerca, la formació i la divulgació en participació ciutadana per mitjà de plataformes digitals com el Decidim. L'acord, que porta per títol Participació ciutadana, desenvolupament tecnopolític i comunicació en xarxa a través del Decidim, l’han signat el tinent d’alcaldia, Jaume Asens, i el rector de la UOC, Josep A. Planell.

El conveni és impulsat des de la Direcció de Serveis de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona i serà desenvolupat des del grup de recerca Communication Networks and Social Change (CNSC) de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, dirigit pel sociòleg Manuel Castells. La iniciativa té un valor econòmic de 300.000 euros, on cada part assumeix el 50% de l’import total del projecte i té una durada de tres anys (2017, 2018, i 2019). L’objecte és dissenyar, desenvolupar, implantar, fer el seguiment, l’estudi, la recerca, la docència, la divulgació, l’extensió i la capacitació sobre la participació ciutadana per amb l’ús de les tecnologies de la informació en xarxa mitjançant el projecte Decidim.

Les activitats en el marc de l’acord poden adoptar diverses fórmules, com ara l’impuls de polítiques de participació ciutadana, la col·laboració en projectes de recerca, o l’assessorament en el disseny i l’anàlisi de la plataforma digital Decidim i la seva activitat. La UOC desenvoluparà recerques i publicacions, de tall acadèmic, formatiu i divulgatiu, entorn de la participació ciutadana, la democràcia en xarxa o la innovació institucional, per tal d’aprofundir en la concepció de ciutat democràtica «com a espai de participació i desenvolupament de polítiques públiques i de democràcia participativa».

Les activitats permetran vetllar pel manteniment dels principis que regeixen Decidim, com ara la transparència, la traçabilitat, la integritat, el caràcter lliure i obert del codi o la qualitat democràtica dels processos de participació en l’àmbit de la participació ciutadana i les TIC.

Per tal d’assolir-ne els objectius, també s’han previst cursos de formació, seminaris, tallers i jornades adreçats a fer la difusió de la plataforma Decidim i a promoure el coneixement entorn de l’ús de les TIC i la participació ciutadana, la democràcia en xarxa i la innovació institucional.

Aquest conveni, a més, farà possible un intercanvi de personal tècnic o investigador i d’experts entre les dues institucions per a aprofundir en la formació de personal i en el suport tecnològic, l’estudi i el treball de recerca dins l’Ajuntament. Les dues parts es comprometen a facilitar el treball de camp i l’accés a les dades obertes que es generin sobre els processos de participació de l’Ajuntament de Barcelona.

L'acord, alhora, també s’orienta a coordinar el desenvolupament i l’extensió de la plataforma digital Decidim a altres institucions públiques o organitzacions socials que tinguin interès a fer-la servir.

La plataforma Decidim, que funciona completament amb programari lliure, avui ja és utilitzada per més de 14 ciutats en les que hi ha incloses Terrassa, Badalona, Sant Cugat, Mataró, Sabadell, Gavà, L’Hospitalet del Llobregat, Pamplona i a altres institucions com la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya. També s’està estenent a nivell internacional com és el cas de la ciutat de Helsinki i o la Comissió Nacional del Debat Públic a França, i està despertant un gran interès a un gran nombre de ciutats i organitzacions tan a nivell nacional com internacional.

El grup CNSC s’ha especialitzat en l’estudi de processos d’innovació democràtica en la societat xarxa. Així, ha estat impulsant el projecte europeu Decentralised Citizens Engagement Technologies(D-CENT), dedicat al desenvolupament d’eines i aplicacions per a la democràcia directa, l’organització col·lectiva i l’apoderament ciutadà. Actualment, el CNSC també forma part d’altres projecte europeus, com ara Decentralised Citizens Owned Data Ecosystems (DECODE), dedicat al desenvolupament d’infraestructures tecnològiques i legals per al desenvolupament d’ecosistemes ciutadans de dades obertes.