Augmenta un 30% el nombre d'alumnes d'FP a distància

Foto: UOC / Cèlia Atset
13/12/2017
Anna Torres
Set dels onze cicles més demandats a l'Estat són oferts per Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC

Segons dades del Ministeri d'Educació, els alumnes que opten per fer formació professional van a l'alça. Amb les dades oficials més recents, és a dir, les que fan referència al curs 2016-2017, els alumnes que van triar cicles d'FP van ser 724.000 (345.365 de grau mitjà i 378.835 de grau superior), xifra que representa un augment del 0,7% respecte al curs anterior. D'aquests, 77.915 estudiants van triar cicles en línia (27.399 de grau mitjà i 50.516 de grau superior), xifres que representen un increment del 26,1% i del 28,5% respectivament.

Dels onze cicles d'FP més demandats a l'Estat, n'hi ha set que són oferts per Jesuïtes Educació (JE) en col·laboració amb la UOC gràcies a l'acord que van signar fa un any ambdues institucions.

• Educació Infantil: 9.797
• Administració i Finances: 6.366 (JE-UOC)
• Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma: 3.456 (JE-UOC)
• Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: 2.450 (JE-UOC)
• Desenvolupament d'Aplicacions Web: 2.305 (JE-UOC)
• Integració Social: 1.593 (JE-UOC)
• Prevenció de Riscos Professionals: 1.357
• Màrqueting i Publicitat: 1.266 (JE-UOC)
• Logística i Transport: 1.083
• Comerç Internacional: 919
• Gestió de Vendes i Espais Comercials: 811 (JE-UOC)

La UOC i Jesuïtes Educació (JE) ofereixen, des de l'octubre del 2016, estudis de formació professional en línia mitjançant un model educatiu que s'allunya de l'oferta convencional. El curs passat es posaven en marxa quatre cicles formatius de grau superior en línia: Desenvolupament d'Aplicacions Web, Gestió de Vendes i Espais Comercials, Màrqueting i Publicitat, i Administració i Finances; mentre que aquest curs s'hi han sumat Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Integració Social, a més de la possibilitat de fer la doble titulació d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma. Pel març del 2018 es posarà en marxa un nou cicle d'Integració Social.

Aquest curs, el cicle formatiu de JE-UOC amb més demanda continua sent el d'Administració i Finances, amb el 35,5% del total dels estudiants; seguit del de Desenvolupament d'Aplicacions Web (22,8%) i el de Màrqueting i Publicitat (21,3%).

JE té el lideratge acadèmic dels programes i la UOC facilita la plataforma, les eines tecnològiques i el suport metodològic. La #novaFP és una proposta rupturista de qualitat que va més enllà de l'oferta actual pel que fa a la metodologia (model educatiu, tecnologia i servei).

L'oferta dona servei a nous públics, fonamentalment a persones d'una edat aproximada de vint-i-cinc anys, en un moment en què els entorns d'aprenentatge experimenten una profunda transformació que planteja el repte de crear alternatives formatives en el camp de l'FP a fi de respondre a les noves necessitats del món empresarial.

La proposta de JE i la UOC també ofereix una alternativa a una part de la població que no té accés als estudis presencials, tenint en compte que la distribució d'aquesta oferta formativa és desigual al territori, o bé que, per raons laborals, no pot seguir els estudis impartits de manera tradicional.

Per a Víctor Casal, director de UOC X, l'èxit de la demanda de l'FP en línia es deu a un canvi de perfil de l'estudiant: «Cada vegada més professionals trien la formació professional com a primera opció per a estudiar o per a reciclar-se professionalment». De fet, el perfil mitjà de l'estudiant dels cicles oferts per JE-UOC treballa i té entre 25 i 44 anys. Casal afegeix que la flexibilitat que permet estudiar en línia i poder començar el mes que es vulgui sense necessitat d'esperar al setembre o al febrer com fins ara són factors que n'expliquen l'èxit.


El 70% dels alumnes d'FP troben feina al cap d'un mes d'acabar els estudis

La formació professional destaca com una de les principals vies per a trobar feina a l'Estat espanyol. Segons dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal, el 70% dels graduats en formació professional que treballen en oficis relacionats amb la seva formació troba feina en menys de trenta dies després de finalitzar els estudis.


UOC X: oferta formativa més enllà de la universitària

Els cicles d'FP en línia de JE en col·laboració amb la UOC formen part de la necessitat real de la Universitat d'anar més enllà de l'oferta universitària tradicional. La Universitat ofereix formació per a totes les etapes de la vida adulta, una formació que es defineix i s'actualitza periòdicament a partir de les demandes de la societat i del teixit econòmic i empresarial. S'enfoca a l'ocupabilitat, a les necessitats de nous perfils professionals i a l'adquisició de competències i es vehicula per mitjà de UOC Xtended Studies (UOC X), que inclou un centenar de cursos de curta durada i d'idiomes, 90 cursos de formació superior per a professionals, 9 MOOC, 8 cicles formatius de grau superior FP, 3 cursos d'accés a la universitat i 194 assignatures lliures.