L'ICO i la UOC impulsen la recerca del càncer amb 'big data'

Foto: Pixabay/Geralt

30/01/2018
Ainhoa Sorrosal
Les dues entitats crearan indicadors estandarditzats mitjançant la intel·ligència artificial per a conèixer millor les cares de la malaltia

L’Institut Català d’Oncologia (ICO) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han signat aquest gener un conveni de col·laboració per a explotar les dades massives en la recerca sobre el càncer. El treball entre les dues institucions permetrà analitzar i ampliar el detall de l’estadi tumoral amb les diferents escales específiques per a cada tipus de tumor i desenvolupar els models de classificació automàtica per a abordar tractaments i polítiques públiques.
 
L’ICO, per mitjà de la unitat de registre de tumors hospitalaris, liderada per la Dra. Josepa Ribes, aportarà l’experiència en la classificació internacional de SNOMED-CT ―un sistema estàndard per a codificar, recuperar, comunicar i analitzar dades clíniques― i els diferents diccionaris aplicables dins de les eines informàtiques desenvolupades en el marc d’aquest conveni.
 
En aquest projecte, la UOC, mitjançant la Càtedra UOC-BSA per a la Recerca Aplicada i l’Anàlisi de Dades en Salut, analitzarà la metodologia per a extreure les dades a partir del llenguatge natural dels informes d’anatomia patològica de la història clínica compartida de Catalunya (HC3) i complementar el sistema d’informació d’anatomia patològica (base de dades RAPA). L’HC3 és la història electrònica que agrupa els documents que contenen dades i informació rellevants sobre la situació i l’evolució d’un pacient al llarg del seu procés assistencial.
 
«Es tracta de fer servir dades no estructurades i transformar-les en estructurades», avancen els dos responsables del projecte, Francisco Lupiáñez, director del grup de recerca Open Evidencede la UOC, i la Dra. Ribes, cap de la unitat de registre de tumors hospitalaris de l’ICO. «L’HC3 té molts informes patològics que són text lliure, cadascun amb el seu estil i format. El que farem és transformar aquest text lliure en indicadors», explica Lupiáñez. Això farà possible tenir dades comparables que serviran per a fer estudis i poder dissenyar, entre altres coses, polítiques públiques de salut. «Aquest conveni permetrà enriquir, doncs, el registre de càncer de Catalunya», afegeix. 
 
El maig del 2017, la UOC i l’ICO ja van signar un conveni marc de col·laboració amb una vigència de tres anys. Amb aquesta nova col·laboració, que arrenca aquest mes de gener, la UOC fa un pas més en l’aposta estratègica de la recerca aplicada amb un clar sentit pragmàtic i amb aplicació real.


Càtedra UOC-BSA
 
El 2016, la UOC va començar un projecte similar amb la Càtedra UOC-BSA, possible gràcies al llegat de Romà Núñez Lloreda, resident a Badalona, que va deixar una herència a Badalona Serveis Assistencials (BSA). Justament, la missió de la Càtedra UOC-BSA és desenvolupar avenços significatius en l’aplicació de les dades massives i les anàlisis per a l’àmbit de la salut mitjançant un enfocament interdisciplinari i la participació de tots els actors dins del sistema sanitari.
 
Open Evidence és el soci de BSA en aquesta càtedra, i aquesta expertesa permet a aquest grup de recerca seguir avançant en l’objectiu de ser un jugador clau en la transformació de la indústria de la salut per mitjà de solucions innovadores basades en anàlisis i tecnologia de dades massives.