Sis passos per millorar la seguretat de la wi-fi domèstica

Les xarxes domèstiques sense fil presenten escletxes de seguretat que es poden resoldre seguint diverses pautes

L’ordinador, el mòbil, la tauleta, el rellotge, el televisor... Cada cop tenim més aparells electrònics connectats a la xarxa per wifi. I tot i que és una xarxa domèstica privada, de la qual en principi només nosaltres en coneixem la contrasenya d’accés, el cert és que presenta diverses fugues de seguretat. L’Institut Nacional de Ciberseguretat va emetre un comunicat a finals de 2017 en què alertava que el protocol de xifratge WPA2, el qual fan servir la majoria de routers, havia estat vulnerat per pirates informàtics, i demanaven que els usuaris d’internet sense fil extremessin les precaucions.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Internet Segura el 6 de febrer, la professora Helena Rifà, dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, ha elaborat un seguit de consells perquè els usuaris puguin protegir la seva informació i la privacitat quan usen xarxes wifi.

1. Canviar la contrasenya d’administració del router que ve per defecte, que sol estar escrita a la part de sota de l’aparell. D’aquesta manera les claus per a accedir al router i per a accedir a la xarxa a través de wifi seran diferents.

2. Configurar la xarxa wifi perquè utilitzi seguretat. En la mesura possible es recomana la configuració del nou protocol WPA3 (que estarà disponible a principis d’aquest any). Si no, el protocol més segur continua sent el WPA2-AES (o WPA2-CCMP).

3. La clau wifi ha de tenir més de quinze caràcters. L’òptim és construir-la encadenant paraules amb números i signes de puntuació. També és recomanable que no contingui cap dada personal, com el nom o la data de naixement.

4. Deshabilitar el protocol WPS del router. Aquest protocol defineix els mecanismes pels quals els dispositius com els mòbils, les tauletes, etc. obtenen les credencials d’accés a la xarxa. Tot i que facilita la connexió a internet, el fet és que també fa més fàcil que un expert pugui accedir a la mateixa wifi que nosaltres. Tenint-lo desactivat es reforça la seguretat.

5. Canviar la clau de la wifi periòdicament, almenys un cop l’any. Tot i que és recomanable que les contrasenyes es vagin canviant cada sis mesos, si es construeixen claus sòlides (com s’ha especificat anteriorment) el termini es pot ampliar a dotze mesos.

6. Actualitzar el firmware del router i dels dispositius que es connecten a la xarxa. Els mòbils, els ordinadors, les tauletes, els televisors... tots disposen d’un sistema operatiu que ofereix versions més actualitzades de manera periòdica. Es recomana sempre fer servir l’actualització més nova de cada aparell per tal de reforçar-ne la seguretat.

 

Experts UOC

Foto de la professora Helena Rifà Pous

Helena Rifà Pous

Professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Directora del màster interuniversitari de Seguretat de les tecnologies de la informació i la comunicació (MISTIC)
Investigadora del grup KISON de l'IN3

Expert/a en: Ciberseguretat, protocols de seguretat en xarxes, gestió de claus, PKI.

Àmbit de coneixement: Telemàtica, seguretat.

Veure fitxa