La UOC utilitza energia 100% d'origen renovable

  Foto: Luca Bravo / Unsplash (CC)

Foto: Luca Bravo / Unsplash (CC)

12/04/2018
Anna Torres Garrote
Endesa Energía i Aura Energía proporcionaran electricitat al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per un import aproximat de seixanta milions d'euros durant dos anys

La UOC, juntament amb la resta de membres del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), utilitzarà energia d'origen renovable. Aquest és el resultat de la licitació duta a terme pel conjunt de les universitats catalanes, i també dels centres de recerca i parcs científics de Catalunya i de dues universitats de Madrid, per un import total de seixanta milions d'euros durant dos anys. La compra no solament és una aposta per la sostenibilitat del planeta sinó que també ha aconseguit un preu beneficiós per als integrants del grup.

L'electricitat amb garantia d'origen ha de provenir de fonts d'energia renovables, és a dir, d'energia eòlica, solar, aerotèrmica, geotèrmica, hidrotèrmica i oceànica, hidràulica, de biomassa, de gasos d'abocador, de gasos de plantes de depuració i biogàs. Per al director de Serveis Generals de la UOC, Eloi Serra, aquesta mesura representa «l'assoliment d'un objectiu molt important pel nostre compromís mediambiental, perquè el consum responsable i eficient d'energia és un dels factors en què podem aconseguir més impacte des de la nostra universitat». Serra explica que la fita ha estat possible pel fet de formar part del grup de compra d'energia amb les altres universitats i el CSUC, «que ens ha donat unes capacitats de negociació que en un mercat com el de la compra d'energia nosaltres sols no podíem tenir».

La vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez, explica que aquesta fita «és un bon exemple de com la nostra universitat incorpora l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, concretament està relacionat amb l'ODS 7, que garanteix l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots».   

En la primera fase (acord marc), s'han seleccionat vuit empreses que poguessin oferir, com a mínim, un 50% d'energia d'origen renovable i, en la segona fase (contractes derivats), cada empresa seleccionada ha ofert un percentatge d'energia d'origen renovable i un preu, la combinació dels quals, juntament amb la puntuació pel servei i la informació obtinguts en la primera fase, ha donat lloc a l'adjudicatari final.

Un altre aspecte important que cal tenir en compte ha estat l'augment en la demanda d'energia d'origen renovable que any rere any es produeix. Per a evitar fixar un percentatge massa conservador que permeti tenir concurrència durant tota la durada de l'acord marc (prorrogable quatre anys), s'ha optat per establir un mínim del 50% en l'acord marc i actualitzar anualment l'objectiu segons el màxim que s'ha d'assolir cada any. D'aquesta manera, i després de comprovar que l'oferta ho permetia, s'ha aconseguit arribar a un 100% d'energia renovable per al 2018.

Per a acreditar l'energia renovable, les empreses adjudicatàries (Endesa Energía i Aura Energía) han de presentar la llista de punts de subministrament amb el consum total redimit amb garantia d'origen renovable identificant per a cada punt l'any, el tipus d'energia i el valor del consum total redimit pel període, juntament amb una declaració responsable de l'adjudicatari.

 

Enllaços relacionats