La UOC, al capdavant de les universitats en línia en transferència de coneixement

  Foto: UOC

Foto: UOC

17/05/2018
Anna Torres Garrote

S’acaba de publicar el Ranking CYD, que avalua les universitats espanyoles amb indicadors de rendiment. Segons aquest estudi, la UOC millora posicions respecte al que es va presentar l’any passat i aconsegueix la millor valoració en sis d’aquests indicadors. Destaquen els de Publicacions altament citades, Professorat estranger i Spin-offs. El rànquing també constata que la UOC és la primera universitat en línia capdavantera en transferència de coneixement. Aquest rànquing representa el 87% de les 82 universitats de l’Estat que ofereixen graus, de les quals 50 són públiques i 32 privades.

La UOC ha obtingut tres dels set indicadors d’alt rendiment vinculats a la transferència de coneixement. Concretament té semàfors verds en Ingressos per llicències, Spin-offs i Ingressos de formació contínua, per la qual cosa se situa al capdavant de les universitats en línia en transferència de coneixement. Aquesta fita reflecteix el treball que fa la Universitat els darrers anys per aconseguir lligams més estrets de col·laboració amb les empreses, amb altres universitats i amb entitats d’R+I, d’acord amb el tercer objectiu que ha d’assolir tota universitat: la transferència de coneixement i de tecnologia al seu entorn.

La UOC en aquesta edició del rànquing ha obtingut sis indicadors d’alt rendiment. A més dels tres indicadors obtinguts en transferència del coneixement, cal fer esment del que ha guanyat en recerca, en què el rànquing la situa en molt bona posició pel que fa a Publicacions altament citades. Es tracta d’una mesura que té en consideració la proporció de publicacions que pertanyen al 10% de les més citades.

Els altres dos indicadors d’alt rendiment fan referència al Professorat estranger, que mesura la ràtio entre el professorat docent investigador amb una nacionalitat que no sigui l’espanyola i el nombre total d’acadèmics, i les Publicacions regionals. Cal remarcar, també, que la UOC és l’única universitat en línia que no té cap indicador del grup de rendiment reduït. Només 14 de les 73 universitats analitzades en el rànquing estan exemptes d’indicadors de rendiment reduït en recerca.

L’estudi també conclou que les cinc comunitats autònomes amb més indicadors d’alt rendiment són, per ordre alfabètic, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Madrid, Navarra i el País Basc, i que la universitat que obté la màxima qualificació de rendiment en 24 dels 34 indicadors avaluats és la Universitat Autònoma de Barcelona.


La UOC vetlla perquè els rànquings tinguin en compte les especificitats de les universitats virtuals

La UOC contribueix a la millora de la presència de les universitats en línia en els rànquings mitjançant el projecte CODUR, un projecte europeu liderat per la UOC que té dos objectius: crear una proposta d’indicadors per a la formació en línia que permeti establir criteris de qualitat, i crear pautes i mètriques per a integrar aquests indicadors als rànquings  mitjançant una dimensió específica per a les universitats en línia.


5a. edició del Ranking CYD

Aquest estudi té com a objectiu aportar més transparència sobre la universitat espanyola des d’un enfocament multidimensional. Arriba a la cinquena edició amb la publicació de resultats de 22 àmbits de coneixement i 2.235 titulacions de 73 universitats, que representen el 87% de les 82 universitats de l’Estat que imparteixen graus. D’aquest total, 50 són públiques i 32 són privades. Les públiques representen el 100% de les existents i les privades, el 72%.

La Fundació CYD (Coneixement i Desenvolupament) neix l’any 2002 com una iniciativa empresarial convençuda de la importància de les universitats per al desenvolupament econòmic i social del país. Té com a objectiu analitzar i promoure la contribució de les universitats espanyoles al desenvolupament, impulsar el caràcter emprenedor de la societat i ampliar els vincles entre la universitat i l’empresa.