La UOC incrementa el 7,7% el seu pressupost per al 2019 per a fer front al creixement de la institució

  Foto UOC

Rawpixel / Unsplash (CC)

10/01/2019
Arnau Cillero

La UOC preveu ingressar 121,7 milions d’euros durant l’any 2019, dels quals 87,8 provindran de matrícula; 25,2, del Conveni programa subscrit amb el govern de la Generalitat; 4,8, de recerca i innovació (tant de projectes com de transferència de coneixement), i 3,9, d’altres ingressos. Així, per al 2019 la Universitat planteja un increment global del pressupost del 7,7% en total amb relació al de l’any 2018. El Patronat de la Universitat va donar el vistiplau als comptes i als informes de gestió presentats pel rector i pel gerent en la reunió plenària del 14 de desembre.

 

El pressupost equilibra despesa i inversió d’acord amb el creixement previst de matrícula i captació de fons per a projectes de recerca, mantenint un finançament màxim de la Generalitat de Catalunya per any de 25,2 milions d’euros en concepte de subvenció. Aquests diners es reben sempre que es compleixin els resultats vinculats al creixement establerts en el Conveni programa, que representa només el 20,7% del pressupost, la xifra més baixa fins ara. A més, també es preveuen 4,5 milions d’euros addicionals en concepte d’inversions.

Així, es pretén donar resposta al creixement sostingut de la institució des del 2015 i posar els fonaments perquè l’any 2020 la UOC es transformi en una universitat global que incrementi el seu impacte social. Des del 2014, la Universitat ha incrementat el seu pressupost un 50%, passant d’un de 81,8 milions d’euros (l’any 2014) a un de 121,7 (l’any 2019).

 

Patronat de la UOC

El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la UOC, segons els Estatuts de la FUOC. Delega algunes de les seves funcions en la Comissió Permanent, que és l’òrgan permanent d’administració i gestió de la UOC. A més, és assistit pel Consell Assessor, òrgan consultiu.