Més de 22.500 universitaris europeus han participat en un projecte que verifica la seva identitat i l'autoria de les activitats en línia

Foto: UOC

Foto: UOC

El projecte TeSLA clou la recerca amb la creació d'un marc europeu de qualitat en l'avaluació en línia

Un total de 22.941 estudiants de graus i màsters i 457 professors d'Europa han participat en les proves pilot del projecte TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning). La iniciativa, que ha acabat enguany, ha permès desenvolupar i provar un sistema de validació de la identitat de l'estudiant en la realització d’activitats d’aprenentatge en línia. El projecte, format per un consorci de 18 institucions i liderat per la UOC, ha generat, entre altres resultats, un marc europeu de qualitat en l’avaluació en línia.

La iniciativa, amb una durada de 3 anys i mig i finançada per la Comissió Europea amb un pressupost de més de 7 milions d'euros, inclou un sistema que utilitza tècniques de verificació biomètrica, com el reconeixement facial o el reconeixement de la veu, i altres instruments que capturen els patrons d'escriptura, detecten el plagi i analitzen el llenguatge i l'estil de redacció per a autenticar la identitat de l'estudiant i l’autoria de les activitats d’aprenentatge. Per a comprovar-ne la fiabilitat, l'equip d'investigadors ha organitzat, entre el 2016 i el 2018, 3 proves pilot en 7 universitats europees (inclosa la UOC) de 6 països diferents

En aquest període, el sistema TeSLA s'ha aplicat en 809 activitats d'avaluació relacionades amb diferents àmbits de coneixement (arts i humanitats, enginyeria i arquitectura, ciències de la salut, ciències, i ciències socials i jurídiques), que s'han distribuït en 441 cursos. «Les proves pilot han estat clau per veure el funcionament del sistema en diferents punts d’Europa i com s’adapta als diferents models d’avaluació», explica Ana Elena Guerrero, coordinadora del projecte i investigadora del grup Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group (TEKING). 

Entre els resultats obtinguts, els alumnes destaquen que el sistema els permet estalviar temps, incrementar la flexibilitat i, sobretot, demostrar que les activitats les han fet ells. «Per a als estudiants el TeSLA és una manera d’incrementar la reputació i la credibilitat de les seves titulacions en línia, perquè pot garantir la seva identitat i demostrar que l'autoria dels seus treballs no és d'una altra persona», apunta l’experta.

TeSLA s'ha adaptat a persones amb necessitats educatives especials. Del total d'estudiants que han participat en els tests, 861 tenen alguna discapacitat motora o mobilitat reduïda, ceguesa o visió reduïda, sordesa o pèrdua auditiva, dificultats d'aprenentatge específiques com la dislèxia, malalties cròniques o problemes psicosocials, entre d'altres. «Els estudiants, en aquest cas, han valorat positivament que el sistema permet fer activitats des de casa i tenir les mateixes oportunitats que els altres companys, i que ajuda a combatre l'abandonament dels estudis», assenyala Guerrero. 

El professorat, al seu torn, ha remarcat la utilitat de TeSLA. En particular, als docents els ha agradat la modularitat del sistema, perquè permet a les institucions d'ensenyament superior decidir quines eines activar en cada activitat d’aprenentatge. El sistema, explica la investigadora de la UOC, és versàtil i es pot emprar en qualsevol tipologia d’activitat de manera senzilla sense alterar l’objectiu de l’aprenentatge.

Neix un marc europeu de qualitat en l’avaluació en línia

El projecte va més enllà del desenvolupament informàtic i fa una anàlisi docent sobre com dissenyar les activitats d’aprenentatge en línia i valora quines d'aquestes són les més idònies per a poder connectar els instruments. «En aquest sentit, durant el procés, la iniciativa ha format als professors i ha elaborat unes guies docents en diferents idiomes perquè, tant els socis del consorci com altres centres educatius, puguin fer un ús òptim del sistema”, explica Guerrero. Arran de les 800 activitats que s'han testat, s’han recollit set casos exemplars que poden servir d’orientació en la docència.

El TeSLA, a més, ha estat valorat positivament per una cinquantena d’experts externs de diferents àrees de coneixement, dels quals una quarantena provenen d’agències de qualitat. El projecte ha complert amb els estàndards de qualitat universitària, alhora que ha vetllat per la protecció de dades, els aspectes ètics i tecnològics que se’n deriven. A partir d’aquestes valoracions, el projecte ha generat un marc europeu de qualitat de l’avaluació en línia.

Un cop acabada la recerca, és previst oferir una versió oberta del sistema d'avaluació en línia que les institucions d’educació superior es podran descarregar. I, probablement, en el futur es comercialitzarà en el mercat internacional serveis de consultoria professional com poden ser la instal·lació del sistema o formar els professors en el seu ús. «Tenir un sistema com el TeSLA en les universitats en línia i semipresencials representa completar al 100% el cicle de la formació en línia verificant remotament el procés d’avaluació», assegura la coordinadora. 

 

El consorci

El consorci, que ha destinat més d'una seixantena de professionals a aquest projecte, el formen 10 universitats2 centres de recerca3 agències de qualitat i 3 empreses tecnològiques, que s'enumeren a continuació.

Universitats

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) - Espanya

Universitat de Namur (UNamur) - Bèlgica

Universitat Oberta (OUNL) - Països Baixos

Universitat St. Kliment Ohridski de Sofia (SU) - Bulgària

Open University (OU) - Regne Unit

Imperial College de Londres (Imperial) - Regne Unit

Universitat Tècnica de Sofia (TUS) - Bulgària

Universitat d'Anadolu (AU) - Turquia

Universitat de Jyväskylä (JYU) - Finlàndia

Institut Mines-Télécom (IMT) - França

 

Centres de recerca

Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) - Mèxic

Idiap Research Institute (IDIAP) - Suïssa

 

Agències de qualitat

Xarxa Europea d'Assegurament de la Qualitat en l'Ensenyament Superior (ENQA) - Bèlgica

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) - Espanya

Xarxa Europea d'Assegurament de la Qualitat en l'Ensenyament de la Informàtica (EQANIE) - Alemanya

 

Empreses tecnològiques

LPLUS GmbH - Alemanya

Protos Sistemas de Información, SL (protOS) - Espanya

WFSW, SA (Watchful) - Portugal

 

Aquest projecte ha rebut el finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea sota l'acord de subvenció número 688520.

comissió europea logo