Assetjament de carrer: un web permet a les joves denunciar els punts conflictius de Barcelona, Madrid i Sevilla

   Foto: Plan Internacional

Foto: Plan Internacional

Plan International, amb la participació de la UOC, analitzarà la percepció de seguretat que té aquest col·lectiu a les tres ciutats espanyoles

La iniciativa posa a disposició de les interessades una plataforma en què poden assenyalar en un mapa les ubicacions i compartir la seva experiència

Poques joves denuncien l'assetjament de carrer que pateixen i, quan el volen reportar a les autoritats, no existeixen els mecanismes necessaris. L'ONG Plan International ha creat un web, Safer Cities for Girls, perquè noies d'entre 15 i 25 anys puguin denunciar situacions d'assetjament de carrer a les ciutats de Barcelona, Madrid i Sevilla. En aquesta iniciativa, investigadors de la UOC participen en la recollida i l'anàlisi de la informació.

El projecte Safer Cities for Girls, finançat per la Comissió Europea, vol estudiar la percepció de les joves sobre la seva seguretat en aquestes tres ciutats espanyoles, on viuen, segons els padrons municipals, un total de 294.322 joves (173.255 a Madrid, 82.861 a Barcelona i 38.206 a Sevilla). L'estudi, a més, es portarà a terme en tres ciutats de Bèlgica: Brussel·les, Anvers i Charleroi.

El web permet a les joves marcar en un mapa diferents punts i reportar si són segurs o conflictius. A més, en registrar les ubicacions, poden donar detalls de la seva experiència, els motius que les han portat a sentir-se d'una manera o una altra i indicar si van rebre ajuda quan es van sentir amenaçades.

Pàgina web d'accés al mapa

«Volem promoure, amb la participació de les joves, solucions perquè les ciutats siguin llocs d'inclusió, tolerància i oportunitats, perquè la societat viu amb una normalitat preocupant que les noies siguin assetjades diàriament en l'espai públic. No obstant això, és una qüestió de desigualtat de gènere que afecta directament els seus drets: la seva llibertat i la seva igualtat», assegura Lara Martínez, directora d'Incidència Política de Plan International.

Els investigadors del grup GAME de la UOC col·laboren en el projecte amb la recollida i l'anàlisi de la informació per a estudiar la situació de l'assetjament de carrer. Aquests experts en l'ús de metodologies de recerca quantitativa i qualitativa analitzaran, per a Plan International, les dades obtingudes en l'enquesta en línia que les persones troben en accedir al mapa. A més, participaran en el disseny dels guions que se seguiran en els grups de discussió amb joves i les entrevistes a persones expertes, i en la interpretació dels resultats d'aquestes accions.

Per a Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i investigadora responsable de l'aportació de la UOC, participar a Safer Cities for Girls representa formar part d'una iniciativa basada en crowdsourcing, en què l'empatia i el component emocional vinculat a la participació de les usuàries contribueixen a crear un discurs col·lectiu que s'integra en una narració més àmplia, la mobilització social feminista. «L'oportunitat de creuar la informació amb altres bases de dades relacionades amb les dinàmiques i el funcionament de les ciutats analitzades permetrà contribuir a la generació de coneixement relacionat amb un aspecte clau com és el de la seguretat», afegeix l'experta.

Després de l'anàlisi de la informació recollida, Plan International redactarà un informe, amb la participació de la UOC, en què es recolliran recomanacions a les institucions i els responsables de la millora de la seguretat de les noies a les ciutats. L'ONG també dissenyarà una guia de recomanacions per a les ciutats, un document que compartirà amb altres ciutats de l'Estat espanyol i Bèlgica, i també amb la Unió Europea.

 

Sobre Plan International:

Plan International és una organització independent compromesa amb els drets de la infància i la igualtat de les nenes i que lluita per un món sense rols de gènere tradicionals on puguin aprendre, liderar, decidir i prosperar. Plan International va néixer a Espanya el 1937. Al llarg dels seus gairebé vuitanta anys d'història, ha construït aliances sòlides per a donar suport als drets dels nens i nenes des del seu naixement fins que arriben a l'edat adulta. 

En l'actualitat, és present en setanta països i porta a terme programes en més de cinquanta països en desenvolupament a l'Àfrica, l'Amèrica Llatina i l'Àsia. És membre consultiu del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides des del 1981. Els seus comptes són auditats per PwC i el compliment dels principis de transparència i bona gestió és acreditat per la Fundació Lealtad.  

 

Sobre UOC R&I:

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi mitjançant l'estudi de la interacció de les TIC amb l'activitat humana, amb un focus específic en l'ensenyament en línia i la salut digital. Els més de 400 investigadors i 47 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i tres centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l'eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Per a més informació: research.uoc.edu.