La UOC encapçala la llista d'universitats en línia en recerca

  Segons el Ranking CYD, la Universitat obté 13 indicadors de rendiment alt

Foto: UOC

27/05/2020
Anna Torres Garrote
Segons el Ranking CYD, la Universitat obté 13 indicadors de rendiment alt, 3 més que en l'edició passada

La UOC és la primera universitat en línia capdavantera en recerca segons el Ranking CYD 2020, que avalua les universitats espanyoles amb indicadors de rendiment. Aquest estudi també constata que la UOC millora posicions respecte a l'edició de l'any passat i aconsegueix la millor valoració en 13 d'aquests indicadors (10 en l'edició passada). Aquest rànquing analitza 2.925 titulacions de 76 universitats, de les quals 48 són públiques i 28 privades, i que representen el 94 % de les 81 institucions que imparteixen graus i que s’han creat abans del 2019.

D'aquests 13 indicadors de rendiment alt, 4 són de l'àmbit de la recerca (1 més que en l’edició passada), cosa que posiciona la UOC com la millor universitat en línia en aquesta categoria. Concretament té semàfors verds en impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades, postdoctorats i nombre mitjà de trams de recerca. Aquesta fita reflecteix l'aposta de la Universitat per la recerca, que duen a terme més de 400 investigadors, 48 grups de recerca, 3 centres de recerca i 1 escola de doctorat.

La UOC també aconsegueix 3 indicadors de rendiment alt en transferència de coneixement (1 més que en l’edició passada): en empreses derivades (spin-offs), en ingressos per llicències i en ingressos per formació contínua, i obté 1 indicador de rendiment mitjà pel que fa a fons privats. Aquests resultats reflecteixen el treball que ha fet la Universitat els darrers anys per aconseguir lligams més estrets de col·laboració amb les empreses, amb altres universitats i amb entitats d'R+I, d'acord amb el tercer objectiu que ha d'assolir tota universitat: la transferència de coneixement i de tecnologia al seu entorn.

Segons aquest rànquing, la UOC obté 3 altres indicadors de rendiment alt en l'àmbit de l'ensenyament i l'aprenentatge (els mateixos que en l’edició del 2019). Concretament, té semàfors verds en la taxa d'èxit i en el percentatge d'estudiants d'altres comunitats autònomes de grau i de màster.

Quant a l'orientació internacional, la UOC rep 2 indicadors de rendiment alt (els mateixos que en l’edició del 2019): en professorat estranger i en pràctiques a l’estranger. També obté 2 indicadors de rendiment mitjà en titulacions de grau impartides en un idioma estranger i en publicacions internacionals.

El Ranking CYD també analitza la contribució de les universitats al desenvolupament regional. En el cas de la UOC, aconsegueix 1 indicador de rendiment alt en publicacions regionals.

L'estudi també conclou que la comunitat autònoma amb més indicadors de rendiment alt és Catalunya, que engloba 7 de les 15 millors universitats de l'Estat. Encapçala la llista la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Setena edició del Ranking CYD

Aquest estudi té com a objectiu aportar més transparència sobre la universitat espanyola des d'un enfocament multidimensional.

La metodologia d’aquest rànquing es basa en un sistema d’indicadors transparents i fiables per mesurar la qualitat del sistema universitari espanyol. Aquests indicadors els agrupa en tres grups: de rendiment alt, de rendiment mitjà i de rendiment reduït.

La Fundació CYD (Coneixement i Desenvolupament) neix l'any 2002 com una iniciativa empresarial convençuda de la importància de les universitats per al desenvolupament econòmic i social del país. El seu objectiu és analitzar i promoure la contribució de les universitats espanyoles al desenvolupament, impulsar el caràcter emprenedor de la societat i ampliar els vincles entre la universitat i l'empresa.

Enllaços relacionats