La UPC i la UOC creen el Premi Rector Gabriel Ferraté per fer front als reptes socials

 
28/10/2020
Anna Torres Garrote
Els grups participants hauran d'aportar solucions tecnològiques a la soledat

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han establert una aliança institucional per combatre els problemes socials mitjançant la creació del Premi Rector Gabriel Ferraté. La primera edició, que s'engegarà el 30 d'octubre i acabarà el 10 de febrer, desafiarà les comunitats universitàries respectives a donar solucions al repte «Com pot ajudar la tecnologia les persones que se senten soles?». La iniciativa, que té la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, es reprèn enguany en format digital, després d'haver estat aturada el curs passat per l'esclat de la pandèmia.

A l'Estat espanyol, una de cada tres persones pateix soledat, segons un estudi de La Caixa. És un mal social que afecta totes les edats: una tercera part de la població d'entre 20 i 39 anys ―en concret, el 34,3 %― diu que pateix soledat emocional, vinculada sobretot a l'absència de relacions significatives, i el 26,7 % confessa que pateix soledat social, associada a la falta de sentiment de pertinença a un grup. El percentatge augmenta en la gent gran: el 39,8 % de les persones que tenen més de 65 anys pateix soledat emocional, i el 29,1 %, social. Tot plegat s'agreuja entre les persones de més de 80 anys: el 48 % confessa que pateix soledat emocional, i el 34,8 %, social.

L'estudi també constata que la soledat emocional afecta més el col·lectiu de ciutadans amb menys nivell educatiu, perquè estan més exposats a l'aïllament social. Les dades que treu a la llum aquest estudi ho demostren: el 37 % de les persones sense estudis té risc de patir soledat emocional, mentre que el percentatge baixa al 6,6 % entre les persones que sí que en tenen. Aquest risc afecta més els homes que les dones, ja que les dones tenen una xarxa social més gran i de més qualitat que no pas els homes.

A més, segons l'edició del 2016 de l'Enquesta de salut de Barcelona, una de cada quatre persones de 65 anys o més ha sentit falta de companyia en els dotze mesos anteriors: el 18,8 % indica que s'ha sentit sol a vegades i el 6 % sovint. En concret, són els homes de 65 anys o més que viuen sols els que senten més sovint la manca de companyia (17,8 %), seguits de les dones que viuen soles (14,7 %). En canvi, quan viuen amb altres persones, són les dones de 65 anys o més les que senten més sovint que els falta companyia (un 3,7 %, enfront de l'1,9 % dels homes que viuen amb altres persones).

Les darreres dades de l'Enquesta Òmnibus, del juny del 2020, assenyalen que el 7,1 % dels joves d'entre 16 i 24 anys se sent sol sovint, seguit dels joves d'entre 25 i 34 anys (4,7 %) i de les persones grans de més de 64 anys (4 %).

Els grups d'estudiants i graduats participants hauran de proposar solucions creatives i originals al repte dins d'una plataforma en línia i amb metodologies de la innovació oberta per tal d'analitzar les necessitats de les persones, definir el problema, cercar idees per solucionar-lo i prototipar la millor solució.

 

Fases del premi

  • Fase 1 (del 30 d'octubre al 15 de desembre): inscripcions i presentacions dels participants.
  • Fase 2: curs intensiu (bootcamp).
  • Fase 3: el professorat de les dues universitats farà de mentor dels projectes seleccionats.
  • Fase 4: lliurament del premi, dotat amb 2.000 euros.

 

Homenatge al rector Gabriel Ferraté

Amb aquest premi, les dues universitats reten homenatge a Gabriel Ferraté, que va ser rector de la UPC (1972-1976 i 1978-1994) i rector fundador de la UOC (1995-2005), coincidint amb la celebració del 50è. aniversari de la creació de la UPC i del 25è. aniversari de la creació de la UOC. L'equip guanyador del Premi Rector Gabriel Ferraté rebrà un premi en efectiu de 2.000 euros. També hi haurà dos equips finalistes. A més, el guanyador tindrà a la seva disposició, si vol fer realitat la solució guanyadora, la incubadora Hubbik de la UOC i l'espai Emprèn de la UPC.

Enllaços relacionats