'Job shadowing': com integrar amb èxit un nou treballador

"Aprendre mirant" és l'essència d'aquest mètode ideat per integrar de la manera més efectiva possible els nous treballadors en l'organització (Foto: Andrea Piacquadio / PEXEL)

23/06/2022
Eva Carnero

"Aprendre a l'ombra" o "aprendre mirant" és l'essència d'aquest mètode ideat per integrar de la manera més efectiva possible els nous treballadors en l'organització


Empreses de tots els sectors aposten per aquesta estratègia amb la finalitat de facilitar la incorporació dels nous fitxatges

La societat actual viu un període d'inflexió en diversos àmbits, i el de les relacions laborals és especialment interessant. Experts de nombroses institucions analitzen fenòmens com ara la Gran Renúncia nord-americana (dimissions massives dels treballadors dels Estats Units) o com el teletreball s'ha convertit en una prioritat a l'hora de canviar de feina. Doncs bé, en aquest marc sociològic trobem una nova tècnica d'incorporació al treball coneguda com a job shadowing. I és que l'"aterratge" d'un empleat en l'organigrama d'una empresa és fonamental per garantir un encaix perfecte en el seu nou lloc.

Per aconseguir-ho cal "obtenir informació de qualitat sobre el lloc al qual contribuirem", apunta Manel Fernández Jaria, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que considera que "passar un període de temps amb un company de feina entrenat com a facilitador ens permet obtenir ràpidament una idea clara de la cultura, l'entorn laboral de l'empresa i les funcions o l'acompliment que s'espera de nosaltres". D'aquesta manera, el job shadowing es converteix, segons l'expert, en una oportunitat excel·lent que ofereix resultats rellevants en dues direccions: d'una banda, el nou membre de l'equip aprèn habilitats des de la pràctica i amb un domini dirigit, alhora que es construeixen connexions professionals i es concreten, de manera clara, les funcions i les expectatives; d'altra banda, el facilitador millora el nivell de lideratge, dient i fent les coses amb un alt nivell de qualitat.

 

El mètode del qual tothom treu profit

El job shadowing o "treball a l'ombra" és un tipus de capacitació pràctica per al treball en què el nou membre d'un equip aprèn d'un col·lega més experimentat tot seguint-lo i observant-lo. Així descriu Fernández Jaria aquesta tècnica, que permet que el nou treballador es creï una vista de 360 graus del seu nou lloc.

A aquest valuós avantatge, el professor hi afegeix tot un reguitzell de beneficis que reverteixen en la mateixa empresa:

 • Reducció dels temps d'eficiència dels nous empleats o en situacions de canvi de rol.
 • Creació de treball en xarxa entre departaments.
 • Enfortiment de les relacions entre els membres del personal.
 • Construcció d'una perspectiva real sobre com opera la companyia.
 • Millora de la cultura preventiva de l'empresa.
 • Increment de la qualitat de les comunicacions.

La credibilitat de les bondats d'aquesta tècnica neix de l'experiència del mateix professor, que actualment treballa amb una empresa del sector del transport aplicant aquesta metodologia amb xofers professionals. Segons descriu ell mateix, "els resultats que s'estan obtenint són molt satisfactoris. La capacitació es dirigeix als punts clau, i els nous treballadors aprenen molt més ràpidament".

 

Com implantar correctament el job shadowing?

En primer lloc, el programa s'ha de revisar de manera periòdica per evitar biaixos d'aprenentatge. Segons Fernández Jaria, "perquè el programa realment resulti útil, cal respondre algunes qüestions de manera prèvia":

 • Quin és l'objectiu general del programa d'observació del treball?
 • Quins beneficis aporta als empleats que actuen com a facilitadors?
 • Quina formació prèvia i quins requisits han de tenir els facilitadors?
 • Quines expectatives tenen els involucrats?
 • Com es mesura el progrés o l'èxit dels involucrats?
 • Com s'aborden els problemes, si n'hi ha, i quan?
 • Com es rastreja i es mesura el programa en l'organització?
 • Què passa després de completar amb èxit el programa d'observació del treball?

La idea principal és que el nou membre aprengui d'un col·lega més experimentat, seguint-lo i observant-lo. No obstant això, l'empresa també persegueix altres objectius més amplis, de caràcter secundari, encara que no per això menys valuosos, com ara el descobriment de noves àrees de millora, el reforç de les normes i els procediments correctes de treball, l'augment de la productivitat del candidat, i la creació d'un lloc segur per fer preguntes.

Experts UOC

Manuel Fernández Jaria

Manuel Fernández Jaria

Professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).