La UOC, primera universitat estatal que acredita el seu sistema de gestió de compliment penal d'acord amb la norma UNE 19601

Foto: UOC

22/09/2022
Susana Calvo

La World Compliance Association ha acreditat el sistema de gestió de compliment penal de la UOC d'acord amb l'estàndard nacional UNE 19601. Aquesta norma estableix quins requisits han de complir les organitzacions per implantar, mantenir i millorar contínuament el seu sistema de gestió de compliment penal i prevenir, així, la comissió de delictes. L'objectiu és evitar-los possibles danys econòmics, reputacionals o de qualsevol altra mena mitjançant la implantació d'una cultura ètica adequada.

L'atorgament d'aquest certificat acredita que a la UOC duem a terme les millors pràctiques per reduir el risc de cometre delictes, fomentem una cultura empresarial ètica i de compliment normatiu i tenim un sistema de gestió de compliment penal eficaç.

Certificar el sistema de gestió de compliment penal segons la norma UNE 19601 té caràcter voluntari. El Comitè de Compliment i, directament, Adriana Antich, compliance officer de la UOC, han liderat aquest procés. Per a Antich, "l'obtenció d'aquesta certificació representa la confirmació del compromís de la UOC amb el compliment de la legalitat vigent, i és un clar reconeixement a la cultura de compliment existent a la institució per part de tots els seus membres".

El procés de certificació s'ha dut a terme en dues fases: la primera, el desembre del 2021; la segona, el juny d'aquest any.

Aquesta certificació té una vigència de tres anys. La World Compliance Association, l'organització que ens ha atorgat aquest reconeixement, en farà un seguiment anual.

 

Acte de lliurament d'aquesta certificació a la UOC

Aquest dimecres, 21 de setembre, ha tingut lloc l'acte de lliurament d'aquesta certificació a la seu de la UOC, amb la participació del rector, Josep A. Planell; el secretari general, Pere Fabra; el gerent, Antoni Cahner, i la compliance officer, Adriana Antich. El rector ha rebut la certificació de mans de Paloma López, directora internacional de certificació de sistemes de la World Compliance Association.