«Dos de cada tres llocs de treball de la pròxima dècada seran per a tècnics de formació professional»

  Foto: UOC

Foto: UOC

21/11/2018
Teresa Bau
«Una bona imatge digital millora l'ocupabilitat»
Ignasi Buyreu, director general de UOC X

 

Ignasi Buyreu és el nou director general de UOC X, l'àrea formativa que va més enllà de la universitat, que ofereix idiomes, cursos d'accés a la universitat, seminaris i cursos, assignatures soltes i MOOC i que col·labora en la gestió de l'FP en línia de Jesuïtes Educació. Buyreu té més de quinze anys d'experiència en el món de la consultoria de gestió i desenvolupament del talent de les persones al llarg de la vida i ha estat vinculat a la UOC com a estudiant, col·laborador docent i autor en diferents àmbits. Abans de començar aquesta etapa professional, Buyreu ha estat director de Human Capital & Training de Randstad. És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i en Ciències del Treball per la UOC, i ha cursat el màster de Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans a la Universitat de Barcelona.

 

La teva etapa professional anterior a la UOC fou a Randstad. Com han canviat les noves tecnologies la selecció i gestió dels recursos humans?

L'ús de les noves tecnologies per a la gestió del talent proporciona nombrosos beneficis. L'auge de les dades massives, per exemple, permet ajudar a identificar ràpidament les necessitats i treballar amb grans volums d'informació. Gràcies a les noves TIC, els mitjans de comunicació en el món del treball també estan canviant completament. D'aquesta manera, es facilita la feina a les àrees de persones, que tenen al seu abast eines i dades que els permeten fer més bé les seves tasques de selecció, fidelització, desenvolupament i formació.

Com explicaries UOC X a una persona que no la conegui?

D'entrada, li diria que és una part molt rellevant de la UOC, perquè la posa al servei i a l'abast de tota la societat, acompanyant les persones al llarg de la vida, de manera inclusiva i més enllà dels estudis universitaris, fent possible l'accés a l'ensenyament superior a tothom que tingui les capacitats necessàries i la voluntat de fer-ho. És una àrea que aposta per una oferta formativa diversa i metodologies innovadores, perquè cada persona construeixi el seu propi pla de formació i de millora personal i professional d'acord amb les seves necessitats, disponibilitat de temps i diversitat de capacitats.

Com enfoques la nova etapa professional?

Amb molta il·lusió. Després de quinze anys vinculat a la UOC com a estudiant, professor col·laborador, autor i tutor, tinc moltes ganes de poder contribuir positivament i ajudar a desenvolupar la institució i les persones que volen aprendre al llarg de la vida, més enllà de la formació universitària. A UOC X hi ha molt bona feina feta i molta feina encara per fer.

Quines són les teves prioritats per a aquesta nova etapa?

És imprescindible aplegar voluntats i recursos cap a un projecte comú per a poder reinventar-nos i dibuixar quin ha de ser el model d'ensenyament superior del futur. I si volem ser diferents i complementaris al sistema universitari, ens haurem de redimensionar. Si la formació s'ha d'adaptar i sortir de la universitat per a donar resposta al teixit productiu i empresarial, caldrà trobar mecanismes externs per a identificar les necessitats d'oferta nova. A més, això ens permetrà establir sinergies amb UOC Corporate.

Com s'aconsegueix detectar les necessitats de formació del mercat?

Mirant dins la nostra institució, però també cap a fora. Cal tenir una relació propera amb el món de l'empresa i de l'Administració pública, les cambres de comerç, els clústers, els agents socials i professionals dels diferents sectors productius del territori i els analistes de les tendències que transformen el mercat de treball i, evidentment, escoltar la veu dels nostres estudiants.

Penses que un bon professional, sigui del sector que sigui, ha de tenir una bona imatge digital?

Tothom té la seva pròpia marca personal, encara que no hi hagi pensat o treballat mai. La transformació digital té una repercussió cada cop més evident en la societat, en general, i en l'àmbit educatiu i professional, en particular, tant en la manera en què ens adrecem als altres com en la manera en què ens veuen en els mitjans de comunicació social. Per tant, penso que cal ser conscients de quines són les competències pròpies i les àrees d'especialització que ens fan diferents dels altres i decidir com es vol compartir tot això amb els altres, a través de quins canals o xarxes de relacions, i avui dia això inclou la construcció d'una presència en línia determinada.

És essencial per a aconseguir un lloc de treball més bo?

Mitjançant diferents plataformes digitals, com ara els perfils a les xarxes socials, un blog, una pàgina web o un canal de YouTube, es trobaran més facilitats per a potenciar qualitats i aptituds i, com a resultat, millorar l'ocupabilitat, sigui a la pròpia empresa o en una altra. No es tracta de «vendre's bé», sinó de realçar les competències desenvolupades perquè, de la mateixa manera que passa a les empreses, en un món cada vegada més competitiu és fonamental la diferenciació.

Una de les apostes de UOC X és la formació professional en línia. Hi ha una demanda important en aquest àmbit al mercat?

Vivim en una societat cada dia més complexa i més variable, amb transformacions intenses en l'economia, en les TIC i, consegüentment, també en el mercat laboral. La formació professional en línia, per les seves característiques, és capaç d'adaptar-se als canvis del mercat laboral amb més agilitat, cosa que es nota en la seva oferta formativa. Segons les dades de l'OCDE, dos de cada tres llocs de treball de la pròxima dècada seran per a tècnics de formació professional.

Quins són els cicles formatius més demanats?

La família professional amb més demanda i ocupabilitat és la d'Informàtica i Comunicació i, per a cicles formatius, el d'Administració i Finances, seguit del de Màrqueting i Publicitat, i el d'Integració Social. Si ens centrem en les TIC, el sector que any rere any encapçala la llista de llocs de treball més demandats en les borses de treball, l'FP hi té molt a dir. Per això, hem ampliat la nostra oferta formativa amb noves orientacions en Big Data, Ciberseguretat, Cloud Computing i Videojocs.

Com convenceries un professional perquè estudiés amb vosaltres?

Hi ha dues raons principals per a aprendre al llarg de la vida i per mitjà dels nostres programes: el desenvolupament personal i el desenvolupament professional, que no necessàriament han de ser diferents. En el cas del desenvolupament personal, no cal cap motiu específic per a formar-se: aprendre per aprendre pot ser una experiència prou gratificant. En referència al desenvolupament professional, l'oferta de UOC X permet a cada persona construir el seu propi itinerari de formació i millora professional i adquirir una àmplia gamma d'experiències, competències i habilitats que reforçaran la seva ocupabilitat futura. Les opcions per a formar-se són múltiples: cicles formatius de grau superior, l'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, programes de formació contínua, assignatures de lliure elecció o seminaris, cursos d'idiomes i, fins i tot, MOOC.

Què aporten els MOOC a UOC X?

Aquests cursos en línia oberts i massius formen part d'una aposta estratègica de la Universitat i també de UOC X. Des que la UOC va començar a treballar en el camp dels MOOC (que tenen una durada mitjana de quatre setmanes), s'han assolit més de 75.000 inscrits. L'objectiu principal és promoure la mateixa universitat tot arribant a un públic divers i global; oferir una idea del coneixement que la UOC genera i transfereix a un camp determinat.

Un dels reptes més importants de UOC X respecte als MOOC és capitalitzar els beneficis de la notorietat i visibilitat que aquests cursos representen. La UOC, a partir de la seva participació en la plataforma Miríadax (un referent en el món iberoamericà), arriba a un públic molt divers i global. Fins ara hem publicat dotze MOOC, alguns amb diverses edicions. La nostra estratègia d'internacionalització passa, en primer lloc, pel món iberoamericà, i és per això que hem apostat per aquesta plataforma.