«Els estudiants ja insten les universitats a ser més sostenibles»

 Martha Burkle

Martha Burkle va participar en la taula rodona sobre estudis de cas en el marc del seminari "El futur de les universitats sostenibles" del Projecte ONE, en què la UOC està implicada. (Foto: Martha Burkle)

19/01/2023
Àngels Doñate
Martha Burkle, sotsdirectora del programa d'Avaluació i Anàlisi de la Facultat de Medicina de la Universitat d'Arizona

 

El 7 de novembre, Martha Burkle, sotsdirectora del programa d'Avaluació i Anàlisi de la Facultat de Medicina de la Universitat d'Arizona, va participar en la taula rodona sobre estudis de cas en el marc del seminari "El futur de les universitats sostenibles" del Projecte ONE, en què la UOC està implicada. La doctora Burkle, professora associada de Medicina Familiar i Comunitària, és experta en l'ús de les tecnologies digitals per a la innovació educativa, estratègies per a l'avaluació de professors i estudiants, i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per al desenvolupament sostenible. La Universitat d'Arizona, fundada el 1885, actualment compta amb més de 45.000 estudiants i més de 2.600 docents. Imparteix 580 programes acadèmics i entre els més prestigiosos hi ha els de Medicina, Direcció d'Empreses o Enginyeria Aeroespacial.

El setembre del 2015, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la resolució 70/1 i l'Agenda 2030: disset objectius per aconseguir una societat més justa i més sostenible. Governs, empreses i institucions socials, tots són socis en aquesta sostenibilitat. En aquest acord global, quina responsabilitat específica tenen les universitats com a institucions envers la societat i el país al qual pertanyen?

Considero que la universitat té tres responsabilitats a l'hora de promoure i aplicar principis de sostenibilitat: sensibilitzar els estudiants sobre aquest tema rellevant, contribuir al desenvolupament sostenible de les comunitats de l'entorn on és la universitat —en el cas de la meva institució, aquestes comunitats són en zones rurals i frontereres— i tenir en compte els principis del desenvolupament sostenible quan es crea infraestructura nova.

I quina responsabilitat tenen davant els estudiants, el professorat i el personal administratiu? La universitat és un exemple? Un mirall? Un mediador?

Les universitats són el centre de la producció de nous coneixements, recerca aplicada i activitats rellevants per promoure aquesta sensibilització/acció entre el personal i els estudiants. Considero que el paper que exerceixen les universitats en relació amb la sostenibilitat va més enllà de ser un mirall o un exemple. Les universitats han de ser pioneres quant a pensament i actuacions sostenibles, i ser líders en aquest sentit. 

En la seva opinió i basant-se en la seva pròpia experiència, quines són les característiques principals que una universitat ha de tenir per ser considerada sostenible? Alguna universitat és a prop d'aconseguir-ho? De què depèn?

Una universitat sostenible és una universitat que impacta en la comunitat a la qual pertany (promovent un desenvolupament econòmic local) alhora que facilita la sostenibilitat en els seus programes acadèmics i la seva recerca.

Qui és el responsable que una universitat sigui sostenible? La mateixa institució? El govern del país? La comunitat educativa? Quina funció exerceix cadascuna de les parts implicades en la consecució d'aquesta sostenibilitat?

Considero que hi ha diverses forces que faciliten i promouen aquest objectiu: començant per la mateixa universitat, però també amb l'ajuda de polítiques governamentals i incentius. D'altra banda, els estudiants ja insten les universitats a ser més sostenibles. Es fa evident en el nombre de matrícules rebudes en els programes que tenen un enfocament sostenible (com Enginyeria Ambiental) i la creació d'oficines per donar suport a projectes sostenibles (com l'Oficina de Sostenibilitat de la Universitat d'Arizona).

A més del seu paper polític o filosòfic, quines mesures concretes poden o han de prendre les universitats? Incorporar aquests objectius en els seus programes d'estudi, fomentar la recerca i la transferència de coneixement en aquest camp? I potser ser un exemple de sostenibilitat al campus, als edificis, en el consum, etc.?

La sostenibilitat hauria de ser un tema que ho impregna tot, des de les polítiques universitàries fins al desenvolupament de nous programes o el suport a les comunitats rurals o indígenes locals.

L'Impact Ranking 2022, de Times Higher Education, mesura quines universitats estan més centrades en el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible 2030. Set de les deu universitats més ben classificades són de països anglòfons (Austràlia, Estats Units, Regne Unit i Canadà). Considera que aquest és un factor que hi influeix?

Ser una universitat anglòfona és un factor important per ocupar un lloc en qualsevol classificació, perquè la idea de qualitat i classificació es basa en principis originaris d'Occident. I les Nacions Unides també reflecteixen aquests principis creats a Occident. Podem comparar-ho amb les publicacions, per exemple. Hi ha qui diu que, si no publiques en anglès, no existeixes. L'anglès s'ha convertit en un idioma internacional que regula les normes i els principis.