Guia d'experts

Àmbit de coneixement: Aprenentatge virtual (e-learning), enginyeria del programari i tecnologies distribuïdes.

Expert/a en: Expert en aprenentatge virtual (e-learning), aprenentatge col·laboratiu en entorns virtuals (CSCL), reutilització del programari, computació distribuïda.

Centre de recerca: Recerca als estudis.

Grup de recerca: SmartLearn (Smart eLearning systems and services).

Càrrec en el grup de recerca: Investigador.

Notícies relacionades

    Carregant informació...