Personal de gestió

El personal de gestió dels estudis està format per l'Administrador/a d'estudis i per l'equip de programes que consta dels/ les Mànagers de programa i els/les Tècnics/ques de gestió de programa, cadascun d'ells/es amb diferents funcions que vetllen per al bon funcionament dels diferents programes, i dels seus docents.

Cal tenir en compte que el personal de gestió i el professorat dels Estudis comptem amb el suport del conjunt de l'equip de gestió de la Universitat, format per més de 400 persones i que s'encarrega d'assegurar el disseny, desenvolupament i l'avaluació dels programes, així com l'atenció i suport als estudiants.

Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació