Personal de gestió

El personal de gestió dels Estudis està format per les mànagers de programa, la Tècnica de Direcció d'Estudis i set tècnics de gestió acadèmica . Cada perfil té funcions diferents amb l'objectiu de vetllar per al bon funcionament del departament i dels diferents programes que coordinem.

Cal tenir en compte que el personal de gestió i el professorat dels Estudis comptem amb el suport del conjunt de l'equip de gestió de la Universitat, format per més de 400 persones i que s'encarrega d'assegurar el disseny, desenvolupament i l'avaluació dels programes, així com l'atenció i suport als estudiants.