Exemples d'activitats

El sistema d’avaluació de la UOC es basa en l’avaluació continuada, un component metodològic que en el marc del nou Espai Europeu d'Ensenyament Superior es considera clau per a un aprenentatge constant i consolidat.

Amb la finalitat de marcar un ritme de treball concret i garantir l’assoliment dels objectius de l’assignatura, l’avaluació continuada proposa un conjunt d’activitats per fer al llarg del semestre, que poden ser proves d’avaluació continuada (PAC) o pràctiques.

Les assignatures de les titulacions en informàtica, multimèdia i telecomunicació solen combinar 3 models d’avaluació diferents:

  • Avaluació continuada (PAC i/o pràctica) i examen final obligatori.

  • Avaluació continuada (PAC i/o pràctica) i prova de síntesi (o examen final si l'estudiant no ha pogut seguir l'avaluació continuada).

  • Avaluació continuada (PAC i/o pràctica).

A continuació us mostrem exemples de les diferents proves: