Recerca i innovació docent

Grups de recerca

Innovació docent

Els professors dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT) vetllem per la qualitat docent de les nostres assignatures i dels recursos disponibles a l’aula.

En un intent constant per a l’actualització d’aquests continguts i per a desenvolupar noves eines que s’adaptin de forma específica a la problemàtica de cada assignatura, els professors participem en les convocatòries públiques de finançament per a projectes d’innovació docent. El resultat d’aquests projectes és la progressiva incorporació de noves eines al nostre campus virtual.

En aquesta secció veurem un breu extracte de les darreres contribucions a la innovació docent que l’estudiant pot trobar durant el seu recorregut als Estudis.

Sistemes de seguiment i autoavaluació

En un esforç per a millorar la qualitat docent i el retorn personalitzat de les activitats educatives que els estudiants realitzen, s’han desenvolupat diferents projectes d’innovació que tracten noves metodologies d’avaluació. Aquestes metodologies s’han aplicat a la correcció automàtica de treballs mitjançant quizzes, avaluació de text lliure o a la verificació de circuits.

 

Llenguatge matemàtic

Els nostres estudiants fan servir un joc de caràcters especial amb un significat propi i també una problemàtica associada en els entorns d’aprenentatge virtual: la notació matemàtica. Els professors dels estudis han desenvolupat diferents eines per a poder escriure fórmules als nostres fòrums i correu electrònic, facilitant-ne el seu aprenentatge i coneixent-ne la seva correcta locució.

 

Fòrums i comunicació entre estudiants

Els estudis virtuals tenen associades una sèrie de problemàtiques i també ofereixen una sèrie d’avantatges que permeten un treball col·laboratiu i una comunicació asíncrona que pot arribar a facilitar el procés d’aprenentatge. En aquest context s’han desenvolupat diferents projectes que permeten incrustar noves eines als espais de treball (aules, fòrums i recursos) de la nostra Universitat.

 

Millora docent de les nostres assignatures

Algunes de les nostres assignatures requereixen fer servir un programari concret per a realitzar les seves funcions, o bé aprendre el funcionament de maquinari específic que difícilment podem tenir a casa, o bé d’infraestructures de xarxa difícilment reproduïbles. En aquest context s’han desenvolupat projectes Ad Hoc per a les assignatures amb aquestes necessitats especials. En son exemples la simulació d’una taula de mescles, l’elaboració d’una sala de graus virtuals per a presentar projectes i treballs finals, o l’ús de plaques per a fer pràctiques de sistemes encastats.

 

Repositoris i recursos educatius

Els entorns d’aprenentatge virtual generen progressivament gran quantitat de continguts de qualitat. Aquests continguts han de ser emmagatzemats i convenientment etiquetats per a poder ser reutilitzats en el futur. El professors dels EIMT han desenvolupat diferents eines per dissenyar recursos educatius multimèdia personalitzats que s’adaptin a les necessitats del estudiants així com repositoris adients per al seu emmagatzemament.

 

Serveis d'aprenentatge

Els professors dels EIMT han participat en diferents convocatòries competitives de projectes a nivell estatal i europeu per a participar en l’elaboració dels entorns virtuals d’aprenentatge que es preveu es facin servir en el futur més immediat.