Preguntes i respostes per als col·lectius UOC

Darrere de les pantalles sempre hi ha persones.

La crisi de la COVID-19 afecta la nostra comunitat: estudiants, alumni, personal docent i investigador i personal de gestió. Treballem per donar resposta als dubtes que puguin sorgir.

Per al personal investigador

A més de les consideracions per a l'equip propi, per al personal investigador també hi ha aquestes informacions específiques:
 

Per al personal docent col·laborador