Coronavirus (COVID-19)

Organització del temps e-treball
Consells psicològics #JoEmQuedoACasa
Ergonomia de treball amb portàtil
Decàleg bon ús dels videojocs a casa
App seguiment COVID-19 StopCovid19Cat
Amb la UOC #quedatiapren
#JoEmQuedoACasa #openaccess
Amb la UOC #quedatiapren