2022

La transformació digital del sistema de salut a Catalunya

màquines, llit
12/01/2022
Sílvia Bravo (Ubik Media)

La segona sessió del The eHealth What If Forum de la UOC, una nova iniciativa de l'eHealth Center per parlar del futur de la salut digital amb tots els agents implicats, va posar el focus en Catalunya i en els canvis que les noves eines i solucions digitals provoquen a tots els nivells del sistema de salut. 

Va moderar la sessió Carme Carrion, sotsdirectora de Recerca dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, que mencionava algunes de les iniciatives en curs, com La Meva Salut i l'eConsulta, i es preguntava fins a quin punt aquestes eines són transformadores i funcionen com cal.

La taula d'experts la conformaven Oscar Solans, responsable funcional d'eSalut, i Jordi Piera, director de l'Oficina de l'Estratègia de Salut Digital de Catalunya, tots dos de la Generalitat de Catalunya; Mireia Sans, directora del CAP Comte Borrell de Barcelona i presidenta de la Secció Col·legial de Metges e-Salut del Col·legi de Metges de Barcelona, i Unai Sánchez, cofundador de l'empresa HumanITcare, que comercialitza serveis de salut digital per al monitoratge de pacients.

Com ja va passar en la primera sessió d'aquest What If Forum, els experts van coincidir a destacar l'efecte catalitzador de la pandèmia en el desplegament massiu d'eines que, com en el cas de La Meva Salut, tenen més de deu anys d'antiguitat i que en poc més d'un any han passat de 600.000 a 4.300.000 usuaris.

Ara que l'emergència sanitària està més controlada, la presencialitat ha tornat a guanyar terreny. Es consolida un canvi, un model híbrid que cal fer sedimentar i dotar de recursos. La idea de fons, comentaven els experts, és una transformació més profunda: per exemple, un pla terapèutic únic, que integri des de l'atenció primària fins a l'hospitalària. Aquesta transformació millora la seguretat del pacient i fomenta un ús racional dels medicaments.

La cartera d'iniciatives de salut digital que veurem implementar en els anys vinents és àmplia: totes les UCI connectades, digitalització del procés obstètric, monitoratge de pacients crònics o gestió dels trasplantaments de manera integrada, homogeneïtzació de l'atenció mental i, per primer cop, un model integrat i únic de tota l'atenció ambulatòria.

Però la transformació ha d'arribar també a l'ús que la ciutadania i els professionals fan del sistema, i per a això necessita el suport polític al més alt nivell. 

L'accés sense barreres temporals que ofereix La Meva Salut ha provocat una necessitat d'immediatesa i la percepció com a malaltia d'estats de salut, com el dol o la menopausa, que són naturals i que no necessàriament requereixen una atenció especialitzada o immediata. La solució demana tant l'empoderament dels usuaris com l'acompanyament des de la comunitat, amb programes de conscienciació i prevenció sobre la salut que haurien d'actuar de manera transversal.

A més, els professionals sanitaris, especialment els d'atenció primària, han assumit un seguit de tasques burocràtiques, de digitalització de dades i processos, sense l'acompanyament de recursos ni de la formació necessària. 

L'accés universal i equitatiu als serveis de salut, tant des de les poblacions més aïllades com des dels col·lectius més vulnerables, és ara més possible que mai. Ara bé, fer-lo realitat exigeix conèixer les necessitats de cada persona en cada moment i els recursos de què es disposa per poder oferir el millor servei en cada cas.

Entre les eines que els experts consideren clau per fer evolucionar el sistema hi ha les tecnologies de llenguatge natural, les tecnologies mèdiques i la tecnologia portable (wearables) o els algoritmes d'intel·ligència artificial. Però el repte, insistien els experts, no és tant tecnològic com organitzatiu i cultural. 

Les eines digitals no han de perpetuar les barreres del sistema actual, que es deriven de l'estructura de gestió dels serveis de salut actuals, sinó que han d'instaurar models d'atenció longitudinals, en què els diferents professionals poden interactuar amb el pacient de manera orgànica i eficient. 

Necessitem, doncs, un model únic, amb un pressupost únic, escalable i flexible. Una solució que els experts no consideren que es pugui desenvolupar del tot en un termini de cinc o deu anys, però que sí que pot avançar prou ràpidament perquè en aquests anys es vegin canvis significatius i es percebi tot el potencial que la transformació digital del sistema de salut català comporta.

****************

 

També pots escoltar directament el que els experts van dir responent a preguntes com les següents: 

I si encara som lluny de la transformació profunda i global que necessita el sistema de salut català? Del que ja tenim, què funciona i què ha de millorar?

I si la transformació digital és clau per mantenir la cobertura universal i assegurar l'equitat del sistema de salut?

I si gràcies a la COVID-19 ara som més conscients que mai de la importància d'aquesta transformació? Ens trobem realment en un punt d'inflexió que farà que ara tot vagi més ràpid?

I si el sistema de salut és realment molt diferent en els propers anys gràcies a la transformació digital?

I si la transformació digital del sistema de salut català, com a mínim fins ara, ha tingut un caràcter pioner molt marcat? Què passa en altres regions d'Espanya o d'Europa?

Preguntes del periodista Xavier Pujol: s'han resolt les grans preguntes? Cap a on anem? Qui decideix l'estratègia? Tenim els recursos necessaris?

Preguntes d'Albert Barberà, director de l'eHealth Center: s'entén a tots els nivells el canvi cultural que pretén la transformació digital?

Preguntes de l'audiència: estem treballant perquè els usuaris s'adaptin al canvi que suposa la transformació digital de la salut? Hem de pensar models diferents en funció de l'usuari?

 

Enllaços relacionats