Projectes en curs

Connectat a casa. L's de les tecnologies digitals entre la gent gran

Disciplina: Tecnologia i Comunicaci

IP: Lpez Gmez, Daniel

Grup de recerca: CareNet - Care and Preparedness in the Network Society

Estat del projecte: Obert

Entitat finanadora: Ministeri d’Economia i Empresa - Espanya

Dates: 2018-2021

Objectius: Traar les tendncies en l’s que la gent gran fa dels dispositius de comunicaci digital a casa seva i en altres espais quotidians, mitjanant el seguiment dels patrons d’activitat de telfons intel·ligents i les seves aplicacions mbils, de 600 persones de 55 a 79 anys.

Entendre com s’influeixen mtuament el significat i l’s d’espais quotidians i l’s de dispositius de comunicaci digital en el cas de la gent gran, mitjanant l’estudi qualitatiu a les llars, els habitatges col·laboratius, les residncies i els barris com a llocs significatius de l’s (i del no-s) de dispositius de comunicaci digital.

Establir plataformes de treball acadmic a cada pas, en qu investigadors, gent gran, dissenyadors de TIC i altres interessats puguin desenvolupar i avaluar mtodes de codisseny, a partir dels coneixements terics empricament fonamentats derivats del projecte.

Millorar la comprensi dels processos d’envelliment en societats cada vegada ms digitalitzades, unint el coneixement de diferents disciplines i les dades empriques obtingudes.