Equip

El Consell de Direcció de l’eHealth Center és l’òrgan permanent d’administració i gestió de l’eHealth Center de la UOC i la seva funció és establir els plans estratègic i de treball del centre, fer el seguiment i l’avaluació de les activitats desenvolupades i adoptar tots els acords necessaris per al compliment de les finalitats i objectius del centre.

Equip de treball

L’Equip de Treball de l’eHealth Center és l’encarregat de desenvolupar l’activitat pròpia del centre. Està integrat per diversos perfils professionals de diferents àmbits de la nostra universitat per a aconseguir una mirada interdisciplinària que ens garanteixi els millors resultats possibles en el camp de la salut digital.

Equip associat a iniciatives estratègiques

Enllaços d'interès